Zintegrowany System Informacyjny jako Warunek Konieczny w Procesie Reorientacji Marketingowej Firm Ciepłowniczych na Przykładzie Doświadczeń Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.

TytułZintegrowany System Informacyjny jako Warunek Konieczny w Procesie Reorientacji Marketingowej Firm Ciepłowniczych na Przykładzie Doświadczeń Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2000
AuthorsBartoszewicz, G, Szewczyk M, Kandulski A, Aleksandrowicz J
PublisherForum Ciepłowników Polskich
Conference LocationSzczecin
Słowa kluczoweB2B, efektry wdrazania ZSI, kluczowe czynninki sukcesu, projektowanie systemu, system zintegrowany ZSI, wybór systemu