Klaster badawczo–rozwojowy pt. „Mobilne rozwiązania dla rozwoju zdrowotnej jakości życia obywateli”

Od 30 marca 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest współorganizatorem klastra badawczo-rozwojowego „Mobilne rozwiązania dla rozwoju zdrowotnej jakości życia obywateli”. Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym klaster tworzą Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Telekomunikacja Polska S.A. Planowana współpraca ukierunkowana będzie na tworzenie rozwiązań z szeroko rozumianej dziedziny „Wellness”. Dodatkowym aspektem planowanej współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi i przemysłem jest również umożliwienie studentom, absolwentom oraz doktorantom zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych w ich przyszłych karierach zawodowych.