SAP Research

SAP jest znaną na całym świecie firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu Informatycznych Systemów Zarządzania. Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracuje z działami badań i rozwoju firmy SAP w zakresie zarządzania procesami biznesowymi i usług sieciowych. Pracownicy KIE oraz studenci specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji uczestniczą w wymianach naukowych