STI International

STI jest światową organizacją prowadzącą działania naukowo-badawcze, edukacyjne jak również komercyjne w zakresie technologii semantycznych. Za główny cel stawia sobie propagowanie idei wykorzystania na szeroką skalę technologii semantycznych w przemyśle i społeczeństwie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowany przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej ma status pełnego członkostwa w STI, czynnie współpracując z jego partnerami.

WWW: http://www.sti2.org/