Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania. Stowarzyszenie to ma na celu stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy klientami i użytkownikami systemów IT, dostawcami i jednostkami zajmującymi się badaniami jakości oprogramowania. Stowarzyszenie opracowało Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania, który w szczególności określa zasady nadawania znaków jakości dla oprogramowania.

WWW: http://www.saso.org.pl