Narzędzia informatyczne wspierające ZZL (Wydział Zarządzania)

Nazwa kursu: 
Narzędzia informatyczne wspierające ZZL (Wydział Zarządzania)
Wymiar godzinowy kursu: 
wykład 30h
Prowadzacy: 
Stopien studiow: 
mgr
Rodzaj zajec: 
wyklad