Projektowanie systemów informatycznych I

Nazwa kursu: 
Projektowanie systemów informatycznych I
Wymiar godzinowy kursu: 
laboratorium 30h
Stopien studiow: 
lic
Rodzaj zajec: 
laboratorium