ECONET Wirtualna Przestrzeń Współpracy Uczelni Ekonomicznych


ECONET - informacje ogólne


Wirtualna Przestrzeń Współpracy Uczelni Ekonomicznych to projekt mający na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Od roku akademickiego 2005/2006 realizowanych jest co semestr pięć wirtualnych wykładów, w których, z założenia projektu, uczestniczy po 25 studentów z każdej uczelni (po 5 studentów w każdym z wykładów).

Przedmioty econet to:

  • Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (prowadzący z SGH),
  • Gra symulacyjna TEES (prowadzący z UE Kraków),
  • Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych (prowadzący z AE Katowice),
  • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (prowadzący z UE Poznań) oraz
  • Strategia kreatywna w reklamie (prowadzący z UE Wrocław)

Dodatkowe informacje o przedmiotach: Karty przedmiotów na platformie ECONETECONET - uczestnictwo


Ideą nauczania na odległość jest to, że student może korzystać z elektronicznych kursów w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, dostosowując tempo nauki do swoich możliwości i dostępnego czasu.

Aktywny udział w wykładach jest jednak istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową z przedmiotu.

Przedmioty z grupy econet kończą się zaliczeniem.

Za ukończenie przedmiotu z grupy econet student może uzyskać 3 punkty ECTS.

Istnieje możliwość dopisania przedmiotu do ścieżki studiów dla studiów I stopnia na WIGE oraz zastąpienia przedmiotu ze ścieżki z określonej grupy, przedmiotem z grupy econet.

Ponadto, na koniec uczestnicy wykładów uzyskują certyfikat ukończenia danego przedmiotu.ECONET - zapisy


Zapisy na przedmioty odbywają się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Przy wypełnianiu formularza należy wskazać na który semestr (zimowy czy letni) dokonują Państwo zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza należy oczekiwać informacji potwierdzającej zgłoszenie.

W razie problemów/pytań/wątpliwości należy skontaktować się z koordynatorem projektu econet na UE dr Elżbietą Danecką lub dr Agatą Filipowską (prowadzącą przedmiot na Platformie ECONET).


Trwają zapisy na semestr zimowy i letni 2017/2018!ECONET - FAQ


Kto może uczestniczyć w zajęciach?

Studenci UE, w szczególności z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Jeśli chodzi o warunki formalne - najważniejsza jest aktywna postawa i zainteresowanie daną tematyką :-). O zapisaniu na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń - na każdy przedmiot może zapisać się maksymalnie 5 osób.

Czy można uczestniczyć w więcej niż jednym przedmiocie w danym semestrze?

Można uczestniczyć w więcej niż jednym przedmiocie, należy jednak pamiętać, że zajęcia e-learningowe wymagają aktywnego uczestnictwa podczas całego semestru. Istotne jest jednak uzgodnienie tego z właściwym Dziekanatem - dla zaliczenia realizacji przedmiotu w ścieżce studiów.

Czy przedmiot jest wpisywany do indeksu i na kartę egzaminacyjną? Jeśli tak, to kto dokonuje wpisów?

Przedmiot powinien zostać wpisany do indeksu i na kartę. Wpis z danego przedmiotu studenci otrzymują od koordynatora projektu econet na UE dr Elżbiety Daneckiej