Ekstrakcja informacji z półustrukturyzowanych źródeł internetowych

Cele praktyk:

  • wprowadzenie do technik i narzędzi ekstrakcji informacji ze źródeł głębokiego i płytkiego Internetu;
  • wykształcenie umiejętności automatycznego pobierania informacji ze stron internetowych;
  • doskonalenie technik programowania w wybranym języku.

Ekstrakcja informacji pozwala na pozyskanie konkretnych informacji z określonego dokumentu. Przykładowo, program komputerowy może pobrać treść strony internetowej, a następnie wybrać z niej pożądane informacje.
W czasie trwania praktyk studenci poznają podstawowe techniki ekstrakcji informacji z półustrukturyzowanych źródeł płytkiego i głębokiego Internetu. Rozwiązywanie zadań praktycznych stworzy możliwość zbudowania lub pogłębienia wiedzy w zakresie programowania komputerowego w wybranym języku.

Liczba miejsc: 2
Wymagania: znajomość podstaw programowania w dowolnym języku.

Aktualne do: 
2011-04-30
Organizator praktyk: 
KIE