Mechanizmy motywujące w aplikacjach internetowych

Portale internetowe stosują różnorodne mechanizmy motywujące użytkowników do korzystania z ich usług. Użytkownicy mogą być nagradzani medalami, a ich osiągnięcia prezentowane są w atrakcyjny sposób i porównywane z osiągnięciami ich „znajomych”. W ramach praktyk student będzie rozwijał mechanizmy motywujące użytkowników do tworzenia recenzji restauracji w tworzonej przez KIE aplikacji facebookowej.
Cele praktyk:

  • Analiza mechanizmów motywujących użytkownika w Web 2.0
  • Stworzenie mechanizmów przyznawania medali szczególnie aktywnym użytkownikom aplikacji
  • Wizualizacja osiągnięć użytkownika w aplikacji internetowej
  • Opracowanie sposobów porównywania osiągnięć użytkownika z osiągnięciami innych

Praktyki pozwolą studentowi zbudować wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną ze sposobami zachęcania użytkowników do korzystania z aplikacji internetowych. Zdobyte doświadczenie powinno znaleźć szerokie zastosowanie w segmencie rozrywkowym aplikacji internetowych.

Organizator praktyk: 
KIE