Modelowanie wirtualnej tożsamości użytkownika Internetu (projekt Ego)

Cele praktyk:

  • Wprowadzenie w zagadnienia związane z wirtualną tożsamością użytkownika oraz systemami zarządzania tożsamością.
  • Wprowadzenie w zagadnienie modelowania potrzeb, celów, zainteresowań i kontekstu użytkownika, a także w zagadnienie personalizacji w serwisach internetowych.
  • W zależności od zainteresowań studenta wykształcenie umiejętności technicznych (programowanie komputerowe) lub analitycznych (modelowanie wiedzy), przydatnych z punktu widzenia modelowania użytkownika Internetu i zarządzania jego wirtualną tożsamością.

Praktyki pozwolą na zaznajomienie się z zagadnieniem tożsamości użytkownika Internetu, które obecnie znajduje się w światowej czołówce pod względem intensywności prowadzonych badań. W zależności od zainteresowań student będzie miał możliwość nauczenia się modelowania wiedzy z wykorzystaniem popularnych narzędzi, poszerzenia lub
zbudowania umiejętności programowania komputerowego w wybranym języku. Dla chętnych, po ukończeniu praktyk istnieje możliwość współtworzenia artykułu naukowego w zakresie badań przeprowadzonych przez praktykanta w projekcie.

Nabór ciągły, czas trwania: 3 tygodnie

Organizator praktyk: 
KIE