Organizacja międzynarodowej konferencji BIS 2011

Cele praktyk:

  • zapoznanie się z procesem organizacji międzynarodowej konferencji;
  • nabycie umiejętności prowadzenia działań organizacyjnych i marketingowych związanych z międzynarodowym przedsięwzięciem.

Organizowana od kilkunastu lat międzynarodowa konferencja BIS cieszy się dużą popularnością w światowym środowisku naukowym i biznesowym. Tegoroczna edycja odbędzie się Poznaniu. W ramach praktyk, studenci wezmą czynny udział w organizacji konferencji oraz towarzyszących jej spotkań integracyjnych. Ponadto, będą odpowiedzialni za obsługą techniczną konferencji w czasie jej trwania.

Liczba miejsc: 2
Preferowani studenci studiów drugiego stopnia. Wymagania: zorganizowanie, skrupulatność, kreatywność, umiejętności interpersonalne.

Osoba kontaktowa: 
Aktualne do: 
2011-03-31
Organizator praktyk: 
KIE