Praktyki przy projekcie SMC

Tematyka praktyk: Zapoznanie się z procesem tworzenia oprogramowania w projektach oraz uczestnictwo w procesie powstawania rozwiązania informatycznego dla monitorowania określonych treści w Internecie.
Zakres prac dotyczy:

  • modelowania architektury systemu SMC,
  • implementacji komponentów systemu,
  • włączaniu komponentów Open Source do szkieletu systemu.

Wymagania (umiejętności): znajomość języka Java, umiejętność pracy w grupie, samodzielność.
Inne informacje: praktyka płatna.
Termin praktyk: październik 2011 – październik 2012 (czas trwania praktyk do uzgodnienia)

Osoba kontaktowa: 
Organizator praktyk: 
KIE