Praktyki zagraniczne (Niemcy) - edycja 2011

Katedra Informatyki Ekonomicznej oraz Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) zapraszają do udziału w praktykach w firmach niemieckich dla studentów naszej specjalności. Praktyki odbywają się w firmach z różnych branż np. motoryzacyjnej, papierniczej, dotyczą zagadnień informatycznych, a ich szczegółowa tematyka jest ustalana indywidualnie. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Zgłoszenie na praktyki powinno zawierać CV w języku angielskim wraz z informacjami dotyczącymi roku studiów, średniej ocen za poprzedni semestr i z całych studiów.

Miejsce odbywania praktyk: w zależności od wybranej firmy (zwykle okolice Heindenheim, Niemcy).
Czas trwania praktyk: ok. 3 miesiące
Termin: ustalany indywidualnie (zwykle w trakcie wakacji)
Liczba miejsc: 2-3

Osoba kontaktowa: 
Aktualne do: 
2011-04-05
Organizator praktyk: 
KIE
DHBW