Konferencja Business Information Systems (BIS 2017)

28.07.2016

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS) odbyła się w dniach 6-8 lipca 2016 r. na Uniwersytecie w Lipsku. Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał: „Smart Business Ecosystems”.
Organizowana od 1997 roku konferencja BIS, zdobyła uznanie środowiska naukowego i biznesowego. Corocznie stanowi okazję dla naukowców i praktyków z całego świata do dyskusji na tematy z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym: zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, rozwój i implementacja oprogramowania, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji, projektowanie systemów, Linked Data.

Zaproszonymi wykładowcami (keynote) na tegorocznej konferencji BIS byli:

 • Prof. Dr. Henk G. Sol, University of Groningen and Delft University of Technology, The Netherlands, wykład pt. “Ennovations for Delivering Shared Value”,
 • Dr. Wojtek Kozaczynski, Microsoft, Redmond, WA, US, wykład pt. “Monitoring the Cloud – a practical example of collecting, storing and analyzing very large volumes of structured and unstructured data”,
 • Dr. Sebastian Kiebusch, Saxon IT Services, Dresden, Germany, wykład pt. “The Future of Governmental IT in Saxony”,
 • Stephan Schambach, NewStore, Inc., wykład pt. “Mobile Roadmap for Retailers: How to prepare for the future”.

W czasie konferencji odbyły się również warsztaty:

 • 8th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB)
 • 7th Workshop on Business and IT Alignment (BITA)
 • 1st Workshop on big Data and Business AnalyticS Ecosystems (DeBASE)
 • 1st Intelligent Data Analysis in Integrated Social CRM (iCRM)
 • 2nd International Workshop on Digital Enterprise Engineering and Architecture (IDEA)
 • 1st International Workshop on Integrative Analysis and Computation of Life Data for Smart Ecosystems (INCLuDE)

Ponadto, w czasie konferencji odbyło się konsorcjum doktoranckie (Doctoral Consortium), ScaDS Big Data Industry Forum oraz tutoriale:

 • Blockchain – Die Distributed Ledger Technology
 • DBpedia Tutorial on Semantic Knowledge Integration in established Data (IT) Environments
 • Intel: Trusted Analytics Platform (TAP) ‒ Open Source Platform for building Big Data and Machine Learning applications
 • EMC ‒ Introduction To Data Value
 • Models – Foundations of Models, To Model, and Modelling
 • Social CRM Analytics

Na tegorocznej konferencji wygłoszono 34 referaty, zgłoszone przez 104 autorów z 12 krajów. Komitet Programowy konferencji BIS liczył 110 z 33 krajów. Na towarzyszących konferencji warsztatach wygłoszono 42 referaty.
Materiały konferencyjne publikowane są jako dwa tomy w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer. Ukażą się również numery specjalne czasopism Electronic Markets oraz EMISA, do których zaproszono autorów najlepszych artykułów prezentowanych na BIS.

Tegoroczna edycja konferencji była współorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej UEP oraz Uniwersytet w Lipsku. Kolejna, jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji BIS odbędzie się w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym, w dniach 28-30 czerwca 2017 r.

Strona konferencji: http://bis.kie.ue.poznan.pl/