Nagroda Miasta Poznania za najlepsze prace dyplomowe

14.04.2017

Mgr Marcin Basiński absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, specjalności: informatyka w gospodarce i administracji, został laureatem XIII edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”

Praca magisterska mgra Marcina Basińskiego pt.: „Wdrożenie wersji pilotażowej katalogu „Urzędy 24”, na przykładzie e-Usług związanych z działalnością gospodarczą i biznesem”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Abramowicza, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otrzymała wyróżnienie.

Na Konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe: 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień.

Uroczyste, oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 kwietnia 2017 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.poznan.pl/mim/studia/laureaci-konkursu-edycja-2016-2017,p,181...