Wystąpienie dr Agnieszki Figiel podczas konferencji BiznesTrendy2017

1.12.2017

W dniu 17 listopada 2017r. dr Agnieszka Figiel uczestniczyła w konferencji BiznesTrendy2017 w Bydgoszczy. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem konferencji było przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wyzwaniach organizacyjnych i marketingowych oraz wizerunku biznesowym i wartościowych relacjach.

Jako jeden z zaproszonych prelegentów, dr Figiel wystąpiła z prezentacją pt. "Marketing w czasach Big Data. Jak Big Data zmienia świat marketingu?". Tematem prezentacji był data-driven marketing - trend we współczesnym marketingu polegający na wykorzystaniu dostępnych danych i informacji do podejmowania jak najbardziej skutecznych działań marketingowych i optymalizowania ich tak, by przynosiły jak najwięcej korzyści. Wspieranie decyzji marketingowych szeroką i zaawansowaną analizą danych pozwala m.in. uzyskać szczegółową wiedzę nt. klientów (na podstawie danych behawioralnych, a nie tylko deklaratywnych), spersonalizować przekazy reklamowe i ofertę firmy czy usprawnić systemy rekomendacji dla sprzedaży. Analityka Big Data daje także niepowtarzalną możliwość kontroli rezultatów działań marketingowych.

Wystąpienie dr Agnieszki Figiel spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, na co wskazywały opinie zgromadzone przez organizatorów w ankietach ewaluacyjnych.