Dr. Elżbieta Lewańska

Dr. Elżbieta Lewańska

Assistant professor


E-mail: elzbieta [dot] lewanska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-89
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Towards automatic business networks identification, Lewańska, Elżbieta , Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 263, p.389-398, (2017)
IFTT: Software application interfaces regression testing, Kowalczewski, M., Krawczyk M., Lewańska Elżbieta, and Abramowicz W. , Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 288, p.120-131, (2017)
Ontologies for business networks identification, Lewańska, Elżbieta, and Kaczmarek M. , Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 225, p.13-24, (2015)
Duty hours in this semester:
  • Monday 9:40a m – 10:40 am
  • Tuesday 6:30 pm – 7:30 pm

Business process management

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Elżbieta Lewańska


Business process modelling

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Elżbieta Lewańska


Information Management

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Elżbieta Lewańska


Management information systems

Wykład 30hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Członek Komitetu Organizacyjnego 12. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems 2009