dr Elżbieta Lewańska

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
GS Google Scholar
ID ORCID

dr Elżbieta Lewańska
Adiunkt

Seminarium

Seminarium dyplomowe: „Systemy IT w gospodarce cyfrowej”

Tematem seminarium jest rola systemów IT różnych klas w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowa tematyka obejmuje m.in.:

  • zarządzanie informacją: modele, metody i narzędzia,
  • klasy systemów IT i ich zastosowanie w organizacjach,
  • potrzeby informacyjne w organizacjach,
  • budowanie wiedzy, metody i narzędzia zarządzania wiedzą,
  • modele biznesowe w gospodarce opartej na wiedzy.

Kryteria przyjęć:

  • zainteresowanie tematyką seminarium,
  • kolejność zgłoszeń,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Powiązane wiadomości

Nagrody