Dr. Jacek Małyszko

Dr. Jacek Małyszko

Assistant Professor


E-mail: jacek [dot] malyszko [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-89
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Professional experience:

2008-2009 - Polish Telecom: internship
2009 - MBTech Powertrain GmbH (Daimler AG), Fellbach, Germany: internship
2010 - SAP Research, Brisbane, Australia: internship

Identyfikacja zawinięcia statku do portu z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji (AIS), Maciaszek, Adam, Małyszko Jacek, and Stróżyna Milena , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.48–62, (2017)
Named Entity Disambiguation for Maritime-related Data Retrieved from Heterogenous Sources, Małyszko, Jacek, Abramowicz Witold, and Stróżyna Milena , TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 10, Number 3, p.465–477, (2016)
Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, Witold, Filipiak Dominik, Małyszko Jacek, Stróżyna Milena, and Węcel Krzysztof , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
Development for resources for the needs of sentiment analysis, Małyszko, Jacek, and Filipowska Agata , Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : in memoriam of Professor Leonard Bolc : proceedings of 6th Language; Technology Conference ; December 7-9, 2013, Poznań, Poland., Poznań, p.381-385, (2013)
Duty hours in this semester:
  • Tuesday 6:15 pm - 7:15 pm

  • The Best Master's Thesis in the field of Business Information Systems - Competition organised by NTIE (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej)