Dr. Milena Stróżyna

Dr. Milena Stróżyna

Assistant Professor


E-mail: milena [dot] strozyna [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-28-02
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, Stróżyna, Milena , International Conference on Business Information Systems, p.659–674, (2019)
Hazard Index for Assessment of Reliability of Supply and Risk in Maritime Domain, Stróżyna, Milena , International Conference on Business Information Systems, p.228–241, (2017)
Identyfikacja zawinięcia statku do portu z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji (AIS), Maciaszek, Adam, Małyszko Jacek, and Stróżyna Milena , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.48–62, (2017)
Named Entity Disambiguation for Maritime-related Data Retrieved from Heterogenous Sources, Małyszko, Jacek, Abramowicz Witold, and Stróżyna Milena , TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 10, Number 3, p.465–477, (2016)
Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, Witold, Filipiak Dominik, Małyszko Jacek, Stróżyna Milena, and Węcel Krzysztof , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
Duty hours in this semester:
  • Tuesday 9:30 am – 10:30 am
  • Thursday 3:30 pm – 4:30 pm