dr Milena Stróżyna

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
GS Google Scholar
ID ORCID

dr Milena Stróżyna
Adiunkt

Seminarium dyplomowe „Modelowanie i analiza danych”

Tematem seminarium jest modelowanie i analiza danych i ich zastosowanie w działalności przedsiębiorstw. Szczegółowa tematyka obejmuje m.in.:

  • Metody i narzędzia analizy danych
  • Modelowanie, pozyskiwanie i integracja danych pochodzących z różnych źródeł
  • Jakość danych
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • Realizacja procesów biznesowych w systemach ERP
  • Innowacyjne modele biznesowe napędzane danymi

Kryteria przyjęć:

  • Przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres milena.strozyna@ue.poznan.pl. Zgłoszenie powinno przedstawiać profil Kandydata, w tym informacje o: studiach (kierunek, specjalność, średnia ze studiów), zainteresowaniach informatycznych, znajomości narzędzi informatycznych, znajomości języków obcych, ewentualnie ukończonych kursach, doświadczeniu zawodowym, udziale w stażach/praktykach.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Rozmowa kwalifikacyjna

Powiązane wiadomości

Nagrody