Adaptive Services Grid

Celem projektu ASG jest stworzenie prototypu otwartej platformy, służacej do adaptacyjnego wykrywania, tworzenia, kompozycji i zarządzania usługami. Aby osiągnąć wspomniany cel, ASG adresuje naukowe i technologiczne problemy, wykorzystując wiedzę czołowych europejskich jednostek badawczych, zajmujących się tworzeniem oprogramowania, technologiami telekomunikacyjnymi czy telematyką.

ASG to zbiór podprojektów, w tym narzędzi rozwijanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, zintegrowanych ze sobą w jedną otwartą platformę. Na podstawie semantycznej specyfikacji usług, z których chcą skorzystać klienci, ASG wykrywa odpowiednie usługi, komponuje je w złożone procesy oraz, w razie potrzeby, generuje oprogramowanie do tworzenia nowych usług aplikacji na żądanie. Następnie, usługi aplikacji zostają dostarczone poprzez znajdującą się poniżej obliczeniową infrastrukturę GRIDową.

W proponowanym projekcie, metody i pojęcia z zakresu architektury oprogramowania, metodologii rozwijania oprogramowania, kompozycji usług sieciowych oraz planowania i koordynacji procesów przepływu pracy, zostaną uzupełnione o najnowsze wyniki badań dotyczące inżynierii dziedziny, wytwarzania oprogramowania, Internetu Semantycznego oraz agentów uzgadniających. Wpływ projektu na rozwój technologiczny Europy jest wspierany przez silne zaangażowanie jednostek przemysłowych w rozwijanie platformy, jej wdrożenie oraz wykorzystanie w dziedzinach telekomunikacji i telematyki. ASG ma znaczenie dla społeczeństwa, gdyż pomaga zmniejszyć przepaść w dziedzinie telekomunikacji, telematyki i rozwoju przedsiębiorstw IT, pomiędzy państwami członkowskimi UE i państwami kandydującymi.

Strona zewnętrzna projektu:

http://asg-platform.org/