Zespół


prof. dr hab. Witold Abramowicz
Kierownik Katedry


dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP
Profesor UEP


dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP
Profesor UEP


dr Elżbieta Lewańska
Adiunkt


dr Włodzimierz Lewoniewski
Adiunkt


dr Jacek Małyszko
Adiunkt


dr Piotr Stolarski
Adiunkt


dr Milena Stróżyna
Adiunkt


dr Marcin Szmydt
Adiunkt


mgr Tomasz Graczyk
Doktorant


mgr Ewelina Księżniak
Asystent


mgr Marcin Sawiński
Asystent


mgr inż. Ewelina Szczekocka
Doktorant


mgr Aleksandra Wojewoda
Asystent