Zakres prowadzonych badań

W ostatnich latach Internet ulega swego rodzaju transformacji z ogromnego repozytorium danych do złożonego, przetwarzalnego ekosystemu. W jego skład wchodzą zasoby informacyjne (dane, teksty, multimedia) oraz jednostki przetwarzające te informacje (systemy obiegu dokumentów, usługi, inteligentne przedmioty). Ten ekosystem adresuje potrzeby użytkowników indywidualnych oraz organizacji, a w efekcie jest chętnie wykorzystywany jako platforma współpracy biznesowej.

Stale rosnąca dostępność mocy obliczeniowej sprawia, że możemy powiedzieć, iż przeminęła era monolitycznych systemów, nowe trendy proponują tworzenie systemów z wykorzystaniem usług pochodzących od różnych dostawców i korzystających z rozproszonych zasobów obliczeniowych. Powoduje to powstawanie nowych wyzwań obejmujących wybór usług, kompozycję pożądanych funkcjonalności z atomowych usług, automatyczne tworzenie funkcjonalnych i poza funkcjonalnych opisów usług jak również rozwiązywanie kwestii rozproszonej własności komponentów. Mając na względzie wymienione kwestie istnieje konieczność badania modeli biznesowych i generowania rekomendacji dla podejmowania działań zgodnych z pojawiającymi się trendami.

Ponadto obserwujemy gwałtowny zwrot w kierunku elastycznych interakcji pomiędzy wymienionymi komponentami. Źródła informacji i jej przetwarzania powinny pozwalać na łatwe ich łączenie zapewniając platformę dla współpracy między nimi. Swego rodzaju spoiną umożliwiającą zachodzenie tych interakcji jest szeroko rozumiana wspólna warstwa pojęciowa, od formalnych reprezentacji przez semantyczne technologie webowe, po nieformalne schematy metadanych takie jak folksonomie. Technologie semantyczne w połączeniu z technologiami zarządzaniem procesami biznesowymi oraz badaniami z zakresu Web 2.0 dają wiele nowych możliwości które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa podczas budowania aplikacji biznesowych.

Można powiedzieć, że nowe zastosowania Internetu zobowiązują nas do poszukiwania nowatorskich metod i technik zarządzania źródłami i ich pozyskiwania dla potrzeb osób prywatnych oraz przedsiębiorstw i ich wewnętrznych procesów. Umożliwienie wszystkim użytkownikom tworzenie treści ogromnych ilości treści zróżnicowanej jakości. Ponadto, wraz z zwiększającą się ilością źródeł potencjalnie interesujących dla użytkownika pojawia się problem nadmiaru treści. Głównym wyzwaniem w tym kontekście jest organizacja i przeszukiwanie treści. Aby umożliwić skuteczne wykorzystanie wyszukanych źródeł powinny one być opisane semantycznie w sposób relewantny nie tylko do zdefiniowanych potrzeb, lecz również do bieżącego kontekstu konkretnego użytkownika, jednostki biznesowej czy wykonywanego procesu.

Wobec powyższego, naszą misją jest zapewnienie narzędzi wspomagających uzyskiwanie i zarządzanie różnymi źródłami zarówno poprzez ich filtrowanie jak i wydobywanie informacji, a następnie wsparcie łączenia i uzyskiwanie artefaktów zgodnie z potrzebami podmiotu wyszukującego. W obydwu przypadkach, naszym celem jest rozważenie różnorodnych technologii, czynników funkcjonalnych i ekonomicznych mających wpływ na relewantność uzyskanej informacji oraz zapewnienie semantyki dla ich automatycznego lub półautomatycznego wykorzystania.

Trzy główne filary naszych badań:

 • Pozyskiwanie informacji,
  • Ekstrakcja treści i informacji
  • Indeksowanie i adnotacja treści i informacji
  • Uzyskiwanie informacji Ad hoc
  • Filtrowanie informacji
 • SOA i usługi sieciowe,
  • Interakcja pomiędzy usługami sieciowymi
  • Biznesowe usługi sieciowe i współpraca pomiędzy dwoma i więcej stronami
 • Platformy i procesy biznesowe.
  • Zarządzanie procesami biznesowymi
  • Środowiska współpracy