Program Microsoft Azure Dev Tools for teaching (Microsoft Imagine, DreamSpark, MSDN AA)

Program Microsoft Azure Dev Tools for teaching (dawniej Microsoft Imagine, DreamSpark, MSDN Academic Alliance) Narzędzia Azure Dev Tools (wcześniej znane jako Microsoft Imagine Standard i Premium) to oferta oparta na subskrypcji dla szkół i działów technologicznych oraz programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM). Zapewnia profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie i usługi od firmy Microsoft dla pracowników naukowych i studentów. Jest przeznaczony dla wydziałów wyższych uczelni, które prowadzą kursy związane z informatyką, zapewniając dostęp do najnowszych produktów firmy Microsoft do wykorzystania w celach edukacyjnych lub badawczych. W ramach DreamSpark, studenci i pracownicy Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają bezpłatny dostęp między innymi do oprogramowania: Windows 8.1/10, Windows Server, Visual Studio, SQL Server, Access, Project, Visio.

Sposób rejestracji studentów i pracowników WIGE jest opisany w dalszej części strony. Przed rejestracją proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Rejestracja

Aktualne informacje o dostępie oraz logowaniu można znaleźć na stronie Centrum Informatyki UEP.

Dostęp do Microsoft Azure Dev Tools przyznawany wszystkim studentom oraz pracownikom naukowym na podstawie uczelnianego e-maila (pracownicy: imię.nazwisko@ue.poznan.pl; studenci: NIU@student.ue.poznan.pl). Dane w serwisie aktualizowane są dwa razy w ciągu roku akademickiego. W przypadku braku dostępu należy skontaktować się z Centrum Informatyki – Dział ds. wsparcia użytkownika (helpdesk@ue.poznan.pl). Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną bezpośrednio z usługą należy zgłaszać się bezpośrednio do Micorosftu pod adresem aka.ms/studentsupport.

Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.

Mam już login i hasło, co dalej?

Oprogramowanie jest dostępne przez Education Hub. Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez serwis, związany licencją udzieloną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wymagana może być weryfikacja wykonana przez odbiór maila z uczelnianego adresu pocztowego. Pobieranie oprogramowania odbywa się poprzez portal https://azure.microsoft.com.

Szczegółowe informacje

Dostępne oprogramowanie i pakiet MS Office

Program Microsoft Microsoft Azure Dev Tools niestety nie obejmuje całości pakietu Office. Nie ma między innymi programów Word, Excel i PowerPoint. Więcej informacji o dostępnym oprogramowaniu można odnaleźć na stronie producenta.

W sprawie licencji…

Licencja przewiduje, że z oprogramowania można korzystać również po ukończeniu studiów. Nie ma już jednak możliwości pobierania oraz instalacji nowych programów. Z oprogramowania można korzystać jedynie w celach edukacyjnych, niekomercyjnych.

Pobieranie oprogramowania

Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez portal dostępny pod adresem:
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/software .

Po zalogowaniu się na swoje konto oraz wyborze oprogramowania należy pobrać instalator odpowiedniego programu lub z plikiem ISO w przypadku systemów operacyjnych. W celu instalacji oprogramowania pobranego w postaci obrazu płyty (.ISO) należy albo nagrać go na płytę CD-R lub DVD+/-R albo skorzystać z emulatora napędów.

Zamówione oprogramowanie i/lub klucze produktu są dostępne w jedynie czasowo (standardowo są to 24 miesiące od dnia złożenia zamówienia), więc należy pamiętać o ich zapisaniu, aby mieć możliwość skorzystania z nich po zakończeniu wspomnianego okresu.

Liczba możliwych do uzyskania licencji każdego z produktów dostępnych w usłudze jest ograniczona do jednej.