Kontakt

Informacje kontaktowe poszczególnych pracowników Katedry są dostępne na stronie Zespół.

W kwestiach ogólnych prosimy się kontaktować z sekretariatem Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej:


mgr Natalia Lewandowska
specjalista ds. administracyjnych – koordynator
miejsce: budynek C, p. 419
telefon: 61-639-27-99


mgr Beata Maciejewska
starszy specjalista do spraw administracyjnych
miejsce: budynek C, p. 419
telefon: 61-639-27-00


p. Ewa Stąpyra
specjalista do spraw administracyjnych
miejsce: budynek C, p. 419
telefon: 61-639-28-00


Pozostałe telefony: 61-639-27-52, 61-639-27-33