Contexts

Context jest wewnętrznym projektem Katedry, którego celem jest zbudowanie modelu systemu, umożliwiającego kontekstowe indeksowanie oraz filtrowanie dokumentów w języku polskim.

Pierwsza faza projektu skupia się na opracowaniu metod identyfikacji i rozróżniania pojęć w tekstach w języku naturalnym. W projekcie przyjęto pięć podstawowych kategorii pojęć określających kontekst dokumentu:

  1. lokalizacja,
  2. organizacja,
  3. osoba,
  4. produkt oraz
  5. określenia czasowe.

W drugiej fazie zostanie opracowany model wielowymiarowego indeksowania treści dokumentów w języku naturalnym.

Rezultaty projektu zostaną wykorzystywane w systemie wspierającym:

  1. szacowanie wartości nieruchomości i
  2. agregację informacji dla badań z zakresu public relations.