enhanced Information Retrieval and Filtering for Analytical Systems

W obecnych czasach, aby przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe mogły efektywnie konkurować na rynku, konieczne jest lepsze zarządzanie zewnętrznymi i wewnętrznymi informacjami. Osoby zarządzające potrzebują narzędzi gromadzących, przetwarzających i przechowujących informacje oraz systemów informacyjnych zarządzania wiedzą (MIS).

Filtrowanie informacji dla MIS jest jedną z głównych kompetencji Katedry Informatyki Ekonomicznej. System filtrowania informacji jest usługą, która pośredniczy pomiędzy źródłem informacji, a jej konsumentem, dostarczając spersonalizowany widok na przestrzeń informacyjną. Współczesnym systemom wyszukiwania i filtrowania informacji (IRaF) brakuje odpowiedniej reprezentacji potrzeb informacyjnych użytkownika oraz samych informacji. Ta sytuacja zmotywowała nas do podjęcia projektu, który wzbogaciłby nasze kluczowe kompetencje w zakresie IRaF oraz udoskonalił systemy IRaF, aby lepiej odpowiadały potrzebom użytkownika. Nasza innowacyjna koncepcja zakłada połączenie osiągnięć z zakresu filtrowania informacji, reprezentacji danych oraz systemów wspierających podejmowanie decyzji. Oczekuje się, że technologie Internetu Semantycznego, w szczególności wykorzystanie ontologii, pozwoli na uzyskanie znacznie większego stopnia automatyzacji wykonania operacji związanych z wyszukiwaniem i ekstrakcją informacji.

Strona zewnętrzna projektu:

http://eniraf.mis.ae.poznan.pl/