eVEREst – enhanced Value Estimation of Real Estates

Projekt eVEREst poświęcony jest zagadnieniu szacowania wartości nieruchomości. Celem projektu jest wspieranie systemów przechowujących dane o nieruchomościach (n.p. systemy katastralne) informacjami wyfiltrowanymi ze źródeł zewnętrznych (tzn. Interentu). Te dodatkowe informacje mogłyby zostać wykorzystane w procesach szacowania wartości rynkowej nieruchomości. System zakłada, że wartość nieruchomości zależy od szeregu czynników, które można podzielić na trzy grupy: socjo-ekonomiczne (np. poziom zanieczyszczenia, hałasu, przestępczości, sąsiedztwo, przychód na osobę w danym obszarze, typ zabudowania), infrastrukturalne (autostrady, media, komunikacja) oraz środowiskowe (katastrofy naturalne, parki, lasy, krajobraz). Dane i informacje o tych czynnikach można znaleźć w ustrukturalizowanych (np. bazy danych) i nieustrukturyzowanych źródłach (np. notatki prasowe, strony internetowe agencji nieruchomości, itp.). W oparciu o wspomniane założenia wykorzystany zostanie koncept eKW. Dokumenty wyfiltrowane z Internetu zostaną automatycznie zaindeksowanie na trzy różne sposoby (kognitywny, czasowy i przestrzenny), co umożliwi powiązanie ich z konkretnymi obiektami z bazy danych nieruchomości. W kolejnym kroku, zaprezentowany zostanie udoskonalony raport o każdej z nieruchomości. W drugiej fazie projektu, planowana jest implementacja systemu ekspertowego, który będzie przeprowadzał automatyczne szacowanie wartości nieruchomości. eVEREst oparty jest na takich technologiach jak wyszukiwanie informacji, wspólne filtrowanie, hurtownie danych. Ponadto, w celu zwiększenia interoperacyjności pomiędzy elementami systemu, wykorzystano ontologie i architekturę usługową.