SEMIRAMIDA

Głównym celem projektu SEMIRAMIDA jest stworzenie metod wykorzystania technologii semantycznych w reprezentacji ryzyka w systemach informacyjnych oraz w branży ubezpieczeniowej.
Cele projektu:

  • Wypracowanie metod ekstrakcji i agregacji wiedzy na temat ryzyka.
  • Stworzenie modelu pozwalającego na wykorzystanie zgromadzonej wiedzy, aby obliczyć standardowe mierniki ryzyka.
  • Wypracowanie semantycznej struktury ryzyka dla domeny ubezbieczeniowej.
  • Opracowanie stuktur dla przepisów prawa ubezpieczeniowego oraz dokumentów prawnych związanych z tą dziedziną.
  • Systematyzacja wiedzy na temat czynników wpływających na ryzyko.
  • Wykorzystanie elastyczności i interoperacyjności w systemach informacyjnych z dziedziny ubezpieczeń.