The Distance Learning Platform

Projekt badawczy D-Leap, prowadzony przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej, skupia się na opracowaniu systemu e-learningowego zorientowanego na cel. System wykorzystuje technologie e-marketplace w celu stworzenia e-makretplace’u wiedzy, łączącego rozproszonych kupujących i sprzedawców. Prezentujemy rozwiązanie integrujące mechanizmy biznesowe (np. analizę zaopatrzenia i popytu), telemetrii, zarządzania dokumentami, zarządzania umiejętnościami oraz narzędzia e-learningowe. Prototypowe rozwiązanie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie portali webowych oraz systemów zarządzania danymi w formie cyfrowej, zapewniając spójną i powszechną platformę, pozwalającą użytkownikom systemu na pracę, komunikację i dzielenie się wiedzą. Aktualnie, rozwiązanie jest wykorzystywane jako repozytorium materiałów w formie elektronicznej, wykorzystywanych w procesach dydaktycznych, jako platforma wspierająca tworzenie dokumentów badawczych oraz narzędzie wspierające codzienne nauczanie. Zarówno komponenty systemu (zaimplementowane jako usługi sieciowe), jak i struktury danych wspierają współpracę pomiędzy użytkownikami. Platforma pomaga w dzieleniu się wiedzą, niezależnie od dziedziny, jakiej ta wiedza dotyczy. System jest również platformą testową dla implementowanych map tematów, wykorzystywanych do zarządzania wiedzą. Są one projektowane tak, aby z jednej strony odzwierciedlać umiejętności użytkownika oraz jego popyt na wiedzę, oraz z drugiej strony – kompetencje systemu. Połączenie tych dwóch elementów skutkuje zwiększeniem efektywności nauczania.