e-UM: : elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego

Projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego” jest narzędziem, które ma wzmocnić potencjał oraz zmodernizować system zarządzania administracji samorządowej w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Projekt e-UM ma rozwiązać problem nieświadomości mieszkańców województw objętych projektem na temat możliwości wykorzystywania usług elektronicznych w związku ze sprawnym załatwianiem spraw urzędowych. Tym samym planowany jest wzrost świadczonych e-usług oraz przyrost elektronizacji dotychczasowych usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP. Elektronizacja usług będzie możliwa m.in. dzięki wdrożeniu podejścia procesowego, dokonaniu mapowania procesów administracyjnych na e-usługi oraz wdrożeniu i modernizacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych takich jak m.in. dziedzinowy system informatyczny czy wyszukiwarka aktów prawnych.

W projekcie e-UM biorą udział trzy podmioty:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
2) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
3) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Z kolei odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy wymienionych województw, a także pracownicy jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji publicznej, którzy dzięki przewidzianym szkoleniom, konferencjom i akcjom promocyjnym będą informowani o możliwościach wygodnego, szybkiego oraz elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.

Projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego” finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr konkursu 2/POKL/5.2.1/2013. Realizacja projektu odbywa się w okresie do 01.04.2014 do 31.08.2015 roku. Numer projektu: POKL.05.02.01-00-002/14.