Percepcja kryptowalut za pomocą Wikipedii oraz Trendów Google

Praca naukowa przedstawia różne podejścia do badania możliwych relacji pomiędzy otwartymi danymi a potencjałem rynkowym poszczególnych walut kryptograficznych.

Autorzy publikacji: Piotr Stolarski, Włodzimierz Lewoniewski, Witold Abramowicz.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Information 2020, 11(4), 234.