EastWeb

Projekt ma na celu zintegrowanie społeczności z czołowych europejskich i azjatyckich jednostek badawczych i edukacyjnych, zajmujących się zagadnieniem Internetu Semantycznego. Bezpośrednie grupy docelowe projektu obejmują absolwentów uczelni wyższych, pracowników naukowych oraz pracowników zajmujących się zarządzaniem organizacjami. Pośrednie grupy docelowe to: studenci z Europy i Azji, badacze oraz inni pracownicy wspomnianych instytucji. Projekt obejmuje działania podejmowane w ramach trzech głównych akcji:

  1. Rozwijanie zasobów ludzkich: wspólne nauczanie i opieka promotorska dla studentów studiów magisterskich i doktorantów; integracja i współpraca pomiędzy doświadczonymi i młodymi członkami zespołów badawczych; kształcenie kolejnej generacji pedagogów z dziedziny IT oraz specjalistów z zakresu zaządzania IT w przedsiębiorstwie.
  2. Platforma do uczenia na odległość oraz zarządzania wiedzą: aby wspierać aktualne i przyszłe działania, również po zakończeniu projektu.
  3. Networking: ułatwianie interakcji pomiędzy uniwersytetami i przedsiębiorstwami w Europie i Azji w zakresie Internetu Semantycznego.

Partnerzy europejscy (z Włoch, Austrii, Irlandii, Polski) to wiodące instytucje w zakresie badań nad Internetem Semantycznym. Partnerzy z Azji (z Indii, Tajlandii, Chin oraz powiązany partner z Hong-Kongu) zaliczane są do najefektywniej działających instytucji w Azji. Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Strona zewnętrzna projektu:

http://odle.dit.unitn.it/eastweb/index.php?action=site&site=EASTWEB.