Wiarygodność w czasie: ocena internetowych źródeł informacji na temat COVID-19 w różnych wersjach językowych Wikipedii od początku pandemii

Podczas międzynarodowej konferencji „The Web Conference” (dawniej – konferencja WWW) odbyło się forum naukowe dla osób badających różne aspekty Wikipedii oraz innych projektów Wikimedii – Wiki Workshop 2022. W ramach tego wydarzenia zostały przedstawione wyniki badań naukowych naszej katedry w obszarze oceny wiarygodności internetowych źródeł informacji Wikipedii na temat pandemii COVID-19 w poszczególnych miesiącach oraz różnych wersjach językowych.

Wydarzenie odbyło się zdalnie w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Publikacja jest dostępna na stronie konferencji oraz na arXiv i ResearchGate. Krótka prezentacja:

Wikipedia jest współredagowana przez miliony użytkowników z całego świata. Informacje w każdej wersji językowej Wikipedii można tworzyć i edytować niezależnie. W związku z tym możemy zaobserwować pewne niespójności w zawartych stwierdzeniach i faktach w zależności od języka oraz tematu. Zgodnie z wytycznymi Wikipedii dotyczącymi tworzenia treści, informacje w artykułach Wikipedii powinny być oparte na wiarygodnych, opublikowanych źródłach. Jednak należy zaznaczyć, że wiarygodność źródła zależy od kontekstu – to samo źródło (strona internetowa) może mieć różne stopnie wiarygodności w Wikipedii w zależności od tematu i wersji językowej. Co więcej, wiarygodność tego samego źródła może z czasem ulec zmianie.

Artykuł pt. „Reliability in Time: Evaluating the Web Sources of Information on COVID-19 in Wikipedia across Various Language Editions from the Beginning of the Pandemic” (autorzy: Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz) ma na celu identyfikację wiarygodnych źródeł na konkretny temat – pandemia COVID-19. Taka analiza została przeprowadzona na rzeczywistych danych z Wikipedii w wybranych wersjach językowych oraz wybranym okresie czasowym.

Strona internetowa Wiki Workshop: wikiworkshop.org