Ego – Virtual Identity

Relewantna informacja jest szczególnie cenna i rzadka, zwłaszcza dla obywatela społeczeństwa informacyjnego. Istniejące systemy personalizują dostarczane użytkownikowi treści, wykorzystując zgromadzone o nim dane.

Celem projektu Ego, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (numer projektu NR11-0037-10), jest stworzenie modelu wirtualnej tożsamości użytkownika, rozumianej jako ewoluujący w czasie model preferencji, a także prototypu systemu wspierającego ewolucję tożsamości i jej wykorzystanie przez systemy informatyczne.

Scenariusz dla użytkownika końcowego
W przykładowym scenariuszu użycia rozwiązań projektu Ego można wyodrębnić następujące role:

 • Dostawca tożsamości, czyli usługa, która przechowuje informacje o użytkownikach i udostępnia je w postaci profilu.
 • Użytkownik: obywatel społeczeństwa informacyjnego, który zarejestrował się u dostawcy tożsamości i umożliwił automatyczne gromadzenie informacji dotyczących swojej aktywności w Sieci.
 • Portal internetowy, czyli dostawca zaspokajający potrzeby informacyjne użytkowników poprzez personalizację treści.

Podczas wizyty użytkownika, portal odpytuje dostawcę tożsamości o aktualny profil użytkownika. Aktualny profil opisuje potrzeby informacyjne użytkownika, które są zależne od kontekstu, czyli np. ustalonego przez użytkownika pożądanego kierunku rozwoju swych zainteresowań, przeglądanych innych stron internetowych, od pory dnia. Wykorzystując informacje z aktualnego profilu użytkownika, portal personalizuje prezentowane mu treści.

Unikalne cechy planowanego rozwiązania
Z perspektywy użytkownika systemu:

 • Prezentowane treści odpowiadają jego potrzebom, ponieważ personalizowane są na podstawie danych o jego aktywności w sieci.
 • Możliwość zdefiniowania u dostawcy tożsamości pożądanego kierunku rozwoju zainteresowań, który może być uwzględniany przez portale internetowe.
 • Możliwość zdefiniowania, które informacje mają być widoczne przez podanych dostawców treści.
  Możliwość skutecznego zarządzania wieloma profilami odpowiadającymi różnym zainteresowaniom bądź rolom pełnionym przez daną osobę.
 • Uaktualnianie preferencji, zainteresowań odbywa się na poziomie tożsamości, a nie na poziomie każdego z portali.

Z perspektywy portalu internetowego:

 • Znajomość profilu użytkownika nawet podczas pierwszej wizyty, umożliwienie natychmiastowej personalizacji.
 • Znajomość kompleksowego profilu użytkownika, zbudowanego z wykorzystaniem informacji, które są niedostępne dla portalu, umożliwienie bardziej dokładnego dopasowania informacji.
 • Znajomość potrzeb informacyjnych użytkowników, służących jako wskazówki dotyczące kierunku rozwoju serwisu.