Wsparcie procesu fact-checkingu w zwalczaniu fake news

Podczas IX edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości” (WiTIwKP) przedstawiciele naszej Katedry zaprezentowali narzędzie SocialScan wspomagające weryfikację wiarygodności informacji na portalach społecznościowych. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w dniach 6-7 października w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz zdalnie).

Walka z fake newsami toczona jest poprzez agencje fact-checkingowe, których celem jest weryfikacja informacji oraz wskazywanie nieprawdziwych komunikatów. Ze względu na dużą czasochłonność ręcznego procesu monitoringu treści, nie zawsze jednak jest on wystarczający, aby sprostać potrzebom wynikającym z ilości treści generowanych przez użytkowników Internetu lub – botów.

Opracowywane w ramach projektu OpenFact narzędzie SocialScan służy do skanowania portali społecznościowych (np. Twitter) w oparciu o interakcje użytkowników. Podczas sesji plenarnej konferencji przedstawiciele zespołu OpenFact przeprowadzili warsztaty pt „Wsparcie procesu fact-checkingu w zwalczaniu fake news”. W trakcie prezentacji, została przedstawiona idea działania tej aplikacji oraz omówiono wskaźniki, które ułatwiają detekcję nieprawdziwych informacji. Skład zespołu projektu OpenFact: prof. Witold Abramowicz, dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP, dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Piotr Stolarski, dr Milena Stróżyna, mgr Ewelina Księżniak, mgr Marcin Sawiński.

Organizatorami konferencji była Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Strona konferencji WiTIwKP: konferencja.czest.pl