enhanced Knowledge Warehouse

W ostatnim czasie zauważa się wzrost znaczenia informacji zewnętrznych w procesie podejmowania decyzji. Użytkownicy biznesowi napotykają problem znaczącego wzrostu ilości informacji. Potrzebują oni aktualnych, relewantnych i uporządkowanych danych, gdy tymczasem otrzymują rozproszone i niestrukturyzowane informacje, przechowywane w heterogenicznych źródłach. Projekt eKW ma na celu uporządkowanie niestrukturyzowanych danych w hurtowni danych. Peter Drucker, guru nauk o zarządzaniu, przekonuje, że wyzwaniem jest uporządkowanie danych zewnętrznych, ponieważ zmiany pochodzą z zewnątrz. Jednakże, nie należy się ograniczać jedynie do źródeł zewnętrznych. Użytkownicy hurtowni danych powinni mieć możliwość korzystania z danych zewnętrznych, które w logiczny i uporządkowany sposób rozszerzają dane wewnętrzne.

Obecnie Internet jest zbiorem informacji, których przetworzenia nie było do tej pory możliwe. Internet Semantyczny oferuje jednak nowe środki organizowania wiedzy. W założeniu, ma on umożliwiać dostęp do heterogenicznych i rozproszonych informacji, a więc umożliwić aplikacjom pośredniczenie pomiędzy potrzebami użytkownika, a zasobami dostępnymi w sieci. Kolejne niezwykle aktualne zagadnienie, to możliwość udostępniania dostępu do aplikacji poprzez sieć przy użyciu usług sieciowych. Możliwe jest połączenie usług sieciowych z ideą Semantycznego Internetu w celu uzyskania efektu synergii. Najważniejsze z oczekiwań dotyczących Internetu, przedstawia sieć jako rozproszone urządzenie obliczeniowe. Aby mogło ono działać, niezbędne jest stworzenie usług sieciowych zdolnych przetwarzać informacji zgromadzone w sieci. eKW ma by¢ jednym z takich narzędzi. Ulepszone hurtownie wiedzy (ang. enhanced Knowledge Warehouse) zostały zaprojektowanie zgodnie z najnowszymi praktykami tworzenia aplikacji, tzn. przy użyciu usług sieciowych. Zgodnie z wymaganiami, system składa się z następujących, niezależnych od siebie usług:

  • Usługa biblioteki, przechowująca dokumenty i udostępniająca je użytkownikom;
  • Usługa profilująca, definiująca długoterminowe zapotrzebowanie organizacji na informacje ekstrahowane z systemów informacyjnych;
  • Usługa filtrująca, wyszukująca dokumenty spełniające zdefiniowane długoterminowe potrzeby informacyjne;
  • Usługa indeksująca, przygotowująca semantyczne, czasowe oraz przestrzenna indeksy dokumentów;
  • Usługa raportująca, pozyskująca dokumenty odpowiadające tymczasowym potrzebom użytkownika.

Głównym zadaniem eKW w Internecie Semantycznym jest mediacja. Koncepcja mediacji została rozwinięta w odniesieniu do heterogenicznych i rozproszonych systemów. eKW jest swego rodzaju mediatorem danych, wykorzystującym ontologie w warstwie konceptualizacyjnej. Umożliwia mediację pomiędzy wewnętrznymi systemami zarządzającymi informacjami w organizacji, a Internetem. Ontologie, w szczególności biznesowe, są bez wątpienia najważniejszymi strukturami rozwiniętymi w projekcie eKW. Właśnie ontologie umożliwiają mediację pomiędzy różnymi systemami informacyjnymi. Wykorzystanie ontologii umożliwia również stworzenie lepszej reprezentacji potrzeb informacyjnych użytkownika. Głównym rezultatem projektu eKW będzie stworzenie środków pozwalających na dopasowanie dokumentów do potrzeb informacyjnych użytkowników, uwzględniając różne konteksty, tzn. wiedzy korporacyjnej, semantyczny, czasowy, przestrzenny, personalny.