Forecasting of Energy Load Demand and Energy Production from Renewable Sources using In-Memory Computing

W ramach prowadzonego projektu, który był kontynuacją projektu Quasi Real-Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load Demand Using In Memory Computing, skupiono się na prognozowaniu z użyciem szeregów czasowych w celu przewidywania wartości zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jej generacji w odnawialnych źródłach energii w krótkim terminie. Zastosowano metody prognozowania na poziomie indywidualnego użytkownika oraz indywidualnej technologii generacji (turbina wiatrowa, panel fotowoltaiczny). Wyniki eksperymentów wykazały, że dokładność prognoz (co jest bezpośrednio związane z ponoszonymi na rynku energii kosztami) może być znacznie zwiększona poprzez zastosowanie różnorodnych metod prognozowania zarówno na poziomie każdego klienta, jak i każdej jednostki produkcji.

Czas trwania: Kwiecień 2013 – Wrzesień 2013

Strona zewnętrzna projektu:

https://www.hpi.uni-potsdam.de/future_soc_lab/wiki/wiki/public/20131013