mobileIF – mobile Information Filtering

mobileIF ma na celu stworzenie nowych metod pozyskiwania, porządkowania, przetwarzania, współdzielenie i wykorzystywania informacji z różnych źródel i rozpowszechniania ich wśród użytkowników. Głównym celem aplikacji jest udostępnienie dostępu do wiedzy użytkownikowi, niezależnie od kontekstu czasu czy miejsca, w jakim się on znajduje. Innymi słowy, informacja dla użytkownika musi być relewantna czasowo, geograficznie oraz ekonomicznie. Powinny zostać uwzględnione zadania wykonywane przez użytkownika oraz procesy, w które jest on zaangażowany. Z pomocą ontologii, system jest w stanie dostarczyć logiczne związki pomiędzy informacjami z zewnętrznych źródeł Webowych oraz repozytoriów wiedzy. Ponadto, mobileIF wykorzystuje ontologie w procesie dostosowywania wyników do potrzeb użytkownika. System zwraca istotne informacje, na podstawie aktywności biznesowych i społecznych użytkownika oraz jego zainteresowań. Naszym zdaniem, umożliwi to lepsze odzwierciedle potrzeb informacyjnych użytkownika oraz będzie wspierać procesy profilowania, filtrowania i pozyskiwania informacji. Dodatkowo, mobileIF wykorzystuje technologie usług sieciowych aby zapewnić komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi, komponentami systemu oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi źródłami danych. Architektura usługowa pozwala również na dostęp do systemu jednostkom, które nie są jego częścią. Dzięki wykorzystaniu wspomnianej architektury, mobileIF jest niezależny od platformy sprzętowej. Pozwoli to na łatwiejszą komunikację pomiędzy organizacjami i jednostkami, zapewni wsparcie dla nowych metod biznesowych, e-learningowych, środowisk pracy grupowej, jak również ulepszy zarządzanie relacjami z klientami.