Platforma Integracyjna

Projekt „Platforma integracyjna jako metodologia tworzenia rozwiązań dla instytucja samorządu terytorialnego” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest kolejną inicjatywą podejmowaną przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej, mającą na celu stworzenie rozwiązań umożliwiających integrację urządzeń oraz wymianę zasobów potrzebnych do zapewnienia wyselekcjonowanych usług elektronicznych. KIE chce rozwiązań problem integracji systemów informacyjnych poprzez zastosowanie otwartych technologii, zapewniających interoperacyjność na różnych poziomach pomiędzy urządzeniami.

Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu jest koncepcja platformy integracyjnej. Planowane jest opracowanie metodologii tworzenia usług dla samorządów terytorialnych oraz instytucji IT. Obecnie istnieją wyznaczniki natury technologicznej i organizacyjnej, które utrudniają tworzenie usług elektronicznych przez jednostki samorządowe. Różnorodność systemów budowanych w różnych technologiach sprawia, że nie mogą one ze sobą współpracować, natomiast ich integracja pociąga za sobą koszty, które często są porównywalne do kosztów opracowania nowego systemu. Projektowana platforma jest zaprojektowana tak, aby korzystając z otwartych standardów zapewnić najszerszy możliwy dostęp do istniejących architektur systemów i największe możliwości ich integracji.

Początkowo platforma będzie stosowana jedynie w celach testowych, aby zaprezentować jej wykonywalność. Później, przy wykorzystaniu platformy integracyjnej zostanie opracowana metodologia tworzenia usług dla jednostek samorządowych, która pokaże, w jaki sposób można efektywnie wykorzystywać platformę. Długoterminowy wynik projektu będzie mierzony poprzez znaczącą redukcję wysiłków potrzebnych do rozwijania społeczeństwa informacyjnego.