Time-determined ontology based information system for real time stock market analysis

Celem projektu, finansowanego z 6. Programu Ramowego, jest opracowanie metod i prototypu systemu wnioskującego na temat zmian cen akcji, na podstawie informacji ekstrahowanych z tekstowych wiadomości na temat sektora finansowego. Wiadomości dostępne inwestorom są jedną z głównych determinant ich decyzji oraz przewidywań odnośnie ewolucji rynków. W związku z tym, interpretacja semantyki wiadomości może ułatwić analizy i przewidywania sytuacji na rynku.

Projekt ma na celu rozwinięcie aktualnych języków opisu ontologii (OWL, RDF-S, RDF), poprzez dodanie wymiaru czasowego, umożliwiającego przeprowadzanie w czasie rzeczywistym analizę informacji, zależnej od kontekstu. W trakcie trwania projektu zostanie opracowany semantyczny broker akcji, działający na podstawie ontologii determinowanej czasowo, której aktualny stan zależy od nowych tekstowych wiadomości oraz wartości liczbowych charakteryzujących rynek. System zinterpretuje te wiadomości i uwzględni je w ontologii, aby lepiej opisywała realny świat w nich przedstawiony.

Demonstracyjna aplikacja zastosowana w zagadnieniach związanych z giełdą, będzie dawała rezultat w postaci polepszenia wskaźnika ROI, dzięki wsparciu efektywnych systemów zarządzania wiedzą.

Strona zewnętrzna projektu:

http://www.towl.org/