Use-Me.Gov – Usability-driven Open Platform for Mobile Government

Use-Me.Gov jest badawczo-rozwojowym projektem Unii Europejskiej, mającym na celu wspieranie i rozwijanie wykorzystania usług elektronicznej gospodarki, dostępnych o dowolnym czasie i z dowolnego miejsca poprzez technologie mobilne i Internetowe. Długoterminowym celem projektu jest rozwinięcie Next-Generation Open Service Platform dla użytkowników korzystających z technologii mobilnych, które mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządowe i instytucje (np. w skali lokalnej) w zakresie infrasktruktury technicznej, informacji (treści) oraz frameworków do komercyjnego wykorzystania. Otwarta Platforma Usług będzie spełniać wymagania wysokiego stopnia, dzięki czemu pozwoli na zmniejszenie kosztów wdrożenia, w tym: współdzielenia informacji (treści), zmniejszenie zależności od gotowych komercyjnych rozwiązań, polepszy interoperacyjność i skalowalność. Usługi USE-ME.GOV będą zaspokajać specyficzne potrzeby użytkowników, z uwzględnieniem ich kontekstu, wieku oraz zainteresowań, ogólnych barier biurokratycznych, zwiększając tym samym jakość życia obywateli oraz pomagając również prywatnym firmom poprawić efektywność ich działania. Platforma będzie przyjazna użytkownikom i będzie ją cechował wysoki stopień użyteczności, pozwalając na łatwe wyszukiwanie informacji z uwzględnieniem lokalizacji, kontekstu i zainteresowań użytkownika. Usługi będą łatwe w konfiguracji i wdrożeniu, niezależne od drogich rozwiązań software’owych i sprzętowych, niewymagające wysokich umiejętności technicznych, umożliwiające komunikację pomiędzy komponentami z platform zbudowanych w różnych standardach. Otwarte standardy dotyczą opisów interfejsów usług, protokołów lokalizacji usług, protokołów żądań usług, polityki prywatności, modeli bezpieczeństwa oraz formatów danych odnoszących się np. do informacji geograficznych czy lokalizacyjnych. Projekt USE-ME.GOV będzie wspierał władze chcące wprowadzić usługi na rynek mobilny, poprzez dostarczenie platformy open source, która umożliwi im: współdzielenie powszechnych modułów z innymi departamentami lub władzani (np. komponenty ostrzegawcze), bezpieczne wdrożenie i wykonywanie operacji, przyciągnięcie kolejnych operatorów mobilnych oraz oszacowanie środków, wyników i korzyści.

Strona zewnętrzna projektu:

http://www.usemegov.org/