Analiza danych w domenie morskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wydało książkę pt. „Data analysis in the maritime domain”. Książka podsumowuje wieloletnie badania zespołu naszej Katedry w zakresie analizy danych morskich, realizowane w ramach projektów badawczych (SIMMO I oraz HANSA), a także badań indywidualnych. Autorzy książki: Milena Stróżyna, Witold Abramowicz, Krzysztof Węcel, Jacek Małyszko oraz Dominik Filipiak.

Książka prezentuje najnowszą wiedzę oraz nowe podejścia i metody z zakresu wykrywania anomalii morskich, analizy ruchu morskiego, oceny ryzyka i niezawodności transportu morskiego, a także systemów informacyjnych i przetwarzania danych morskich.

Książka zawiera zarówno przegląd istniejących źródeł danych morskich oraz metod analizy danych morskich, jak też zestaw nowatorskich narzędzi i metod wyszukiwania, integracji i analizy tychże danych. Metody zaproponowane w książce zostały zweryfikowane na podstawie rzeczywistych danych z systemu AIS, obejmujących ponad 200 tysięcy statków na całym świecie, oraz ilustrują, jak te dane mogą być wykorzystane do wykrywania anomalii i oceny ryzyka.

Głównymi odbiorcami książki są badacze z dziedziny informatyki i transportu morskiego ale także dostawcy usług logistycznych, firmy żeglugowe i zarządy portów, którzy potrzebują wsparcia w zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem transportu morskiego w globalnej gospodarce przy wykorzystaniu big data.

Książka jest dostępna do pobrania w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa UEP: doi.org/10.18559/978-83-8211-137-8

Fragment recenzji

The book delivers an important contribution both to theory and practice at the intersection of maritime transport in global economies, reliability and risk assessment and information systems and data processing. Besides embedding the research into current state-of-the-art the book delivers novel methods for relevant research problems, which were rigorously evaluated with real-world data and use cases. (…) In particular, the enormous amount of data that exists in the maritime context and the professional way the authors use the data for evaluation with regards to accuracy, real-world example compliance, efficiency, and usefulness needs to be highlighted.

These new methods can be used by different stakeholders such as shippers, port terminals, carriers, freight forwarders or customs. Furthermore, the presented methods can also be applied to other modes of transportation, thus can be generalized and applied to other contextual fields and advance the overall topic as such.” – prof. André Ludwig.