Byli pracownicy

Lista jest w trakcie uzupełnienia…mgr Barbara Gołębiewska
Kierownik Sekretariatu

 • E-mail: barbara.golebiewska@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 854-33-81 | +48 (61) 639-27-33

dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP

 • E-mail: grzegorz.bartoszewicz@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-27-83

dr Elżbieta Danecka
Starszy wykładowca

 • E-mail: elzbieta.danecka@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-27-88

dr Jacek Małyszko
Adiunkt

 • E-mail: jacek.malyszko@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-28-02

dr Piotr Arendarski
Asystent

 • E-mail: piotr.arendarski@ue.poznan.pl
 • Telefon: –

dr Piotr Kałużny
Asystent

 • E-mail: piotr.kaluzny@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-27-88

mgr inż. Dominik Filipiak
Asystent

 • E-mail: dominik.filipiak@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-27-97
 • Strona WWW: dfilipiak.com

mgr Bartosz Kurkowski
Asystent

 • E-mail: bartosz.kurkowski@ue.poznan.pl
 • Telefon: –


mgr Anna Nowacka
Kierownik sekretariatu

 • E-mail: anna.nowacka@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 854-33-81 | +48 (61) 639-27-33

mgr Klaudia Wolniewicz
Asystent

 • E-mail: klaudia.wolniewicz@ue.poznan.pl
 • Telefon: –