Filtering Web Services

Głownym celem projektu jest stworzenie systemu filtrowanie usług sieciowych. Technologia usług sieciowych zmienia Internet oraz sposób prowadzenia działalności online. Zarządzanie usługami sieciowymi odbywa się przede wszystkim w sposób manulany, ponieważ ich opisy, dostarczane jako dokumenty WSDL lub repozytoria UDDI, nie są wystarczające dla automatycznego wyszukiwania, porównywania, filtrowania czy konfiguracji. Ponadto, w wielu przypadkach niemożliwe jest wykonanie tych czynności w sposób manualny. Celem systemu F-WebS jest umożliwienie wykonania wymienionych procesów. Klientem systemu może być np. złożona aplikacja, składająca się z jednego lub więcej komponentów, które są usługami sieciowymi. Komponenty są najlepszymi (według potrzeb użytkownika) z dostępnych w danym momencie. Jednak rynek usług sieciowych nie jest stały i nieustannie pojawiają się na nim nowe usługi. Celem aplikacji, jest ciągłe wykorzystywanie najlepszych z dostępnych komponentów, a więc występuje potrzeba zastępowania starych usług nowymi i lepszymi, jak tylko zostaną one zidentyfikowane przez system. Główną zaletą takiego podejścia jest fakt, że aplikacja (klient systemu filtrującego usługi sieciowe) zawsze składa się z najnowszych komponentów, a proces ten jest dokonywany automatycznie.