Harmonogram Roku Akademickiego 2023/2024

Harmonogram Roku Akademickiego 2023/2024 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Stacjonarne Niestacjonarne
SEMESTR ZIMOWY: 01.10.2023 – 18.02.2024 01.10.2023 – 25.02.2024
Zajęcia dydaktyczne 02.10.2023 – 04.02.2024 06.10.2023 – 11.02.2024
Przerwa świąteczna 23.12.2023 – 07.01.2024 18.12.2023 – 11.01.2024
Zimowa sesja egzaminacyjna 05.02.2024 – 18.02.2024 12.02.2024 – 25.02.2024
Przerwa międzysemestralna 19.02.2024 – 25.02.2024 26.02.2024 – 07.03.2024
Zimowa sesja poprawkowa 19.02.2024 – 03.03.2024 26.02.2024 – 10.03.2024
SEMESTR LETNI: 26.02.2024 – 30.09.2024 08.03.2024 – 30.09.2024
Zajęcia dydaktyczne 26.02.2024 – 23.06.2024 * 08.03.2024 – 23.06.2024
Przerwa świąteczna 27.03.2024 – 02.04.2024 25.03.2024 – 04.04.2024
Letnia sesja egzaminacyjna 24.06.2024 – 07.07.2024 24.06.2024 – 07.07.2024
Letnia sesja poprawkowa dla studentów 6 semestru studiów pierwszego stopnia 08.07.2024 – 21.07.2024 08.07.2024 – 21.07.2024
Letnia przerwa międzysemestralna 08.07.2024 – 15.09.2024 08.07.2024 – 15.09.2024
Letnia sesja poprawkowa (z wyłączeniem studentów 6 semestru studiów pierwszego stopnia) 16.09.2024 – 29.09.2024 16.09.2024 – 29.09.2024
  • * 29.04.2024 (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki
  • * 30.04.2024 (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki
  • Dodatkowe dni wolne: 30.10.2023, 31.10.2023, 02.11.2023, 03.11.2023, 02.05.2024, 31.05.2024
  • „Dni Adaptacyjne” dla studentów I roku: 28.09 – 29.09.2023

Źródło: Zarządzenie nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2023 roku