Kalendarium Katedry Informatyki Ekonomicznej

1976

 • Utworzenie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zakładu Systemów Informatycznych – inicjatorem powstania wyodrębnionej jednostki był doc. dr Stefan Abt (październik)
Ośrodek Przetwarzania Informacji - 1977 r.
Ośrodek Przetwarzania Informacji – 1977 r.

1977

 • Włączenie Zakładu Systemów Informatycznych do Instytutu Zarządzania kierowanego przez prof. dr hab. Józefa Boronia, zatrudnieni pracownicy: starszy wykładowca Halina Romanow, starsi asystenci: Kazimierz Waćkowski, Grzegorz Bartoszewicz, Aleksandra Wojciechowska-Refermat, Piotr Refermat, Bolesław Soniewicki, Michał Walczak, asystenci: Ewelina Szajba, Wojciech Fliegner, Mariola Fonfara, Ryszard Groszak, Elżbieta Danecka, asystent-stażysta: Piotr Adamczewski, kierownik doc. dr Stefan Abt (październik)

1981

 • Mianowanie doc. dr Zdzisława Kołaczyka kuratorem Zakładu Systemów Informatycznych

1982

 • Podjęcie funkcji Kierownika Zakładu Systemów Informatycznych przez doc. dr Edmunda Ignasiaka
 • Obrona doktoratu Grzegorza Bartoszewicza „Metoda symulacyjnego badania stronicowanej pamięci hierarchicznej w wieloprogramowym systemie przetwarzania danych”, promotor doc. dr inż. Zbigniew Kierzkowski, recenzenci: prof. dr hab. inż. Bronisław Pilawski, prof. dr hab. Elżbieta Niedzielska, doc. dr Edmund Ignasiak (marzec)

1985

 • Podjęcie funkcji Kierownika Zakładu Systemów Informatycznych przez doc. dr hab. Andrzeja Szpaderskiego
 • Obrona pracy doktorskiej Marioli Fonfary „Wariantowy model programowania studiów ekonomicznych”, promotor prof. dr hab. Józef Orczyk (lipiec)
 • Obrona pracy doktorskiej Piotra Adamczewskiego „System informowania kierownictwa w państwowej rolniczej organizacji gospodarczej” promotor doc. dr Zdzisław Kołaczyk, recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, prof. dr hab. Henryk Sobis, doc. dr hab. Kazimierz Zimniewicz (listopad)
 • Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne przekazano Zakładowi Systemów Informatycznych.

1986

 • Obrona pracy doktorskiej Eweliny Szajby „Metoda symulacyjna w planowaniu rozmieszczenia inwestycji sieci kolejowej”, promotor prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Domański, doc. dr hab. Jerzy Parysek (luty)
 • Obrona pracy doktorskiej Elżbiety Daneckiej „Modele i metody wyboru sekwencji działań”, promotor doc. dr Edmund Ignasiak, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński, prof. dr hab. Maciej Sysło (kwiecień)
 • Zatrudnienie w Zakładzie Systemów Informatycznych dr Witolda Abramowicza
 • Obrona pracy doktorskiej Ryszarda Groszaka (listopad)

1987

 • Obrona pracy doktorskiej Wojciecha Fliegnera „Udział informacji komputerowej w sterowaniu produkcją przedsiębiorstwa przemysłowego” promotor prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, recenzenci: prof. dr hab. Józef Boroń, doc. dr Henryk Halama (lipiec)

1988

 • Kolokwium habilitacyjne dr Kazimierza Waćkowskiego „Metodologia tworzenia banku metod i modeli dla potrzeb zarządzania produkcją” w Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie (grudzień)

1990

 • Otwarcie pierwszego laboratorium dydaktycznego Zakładu Systemów Informatycznych, wyposażonego w cztery zestawy mikrokomputerowe klasy IBM PC/AT oraz drukarkę, kierownikiem laboratorium został mgr Tadeusz Tomaszewski
Pierwszy zestaw mikrokomputerowy IBM PC/AT w Zakładzie Systemów Informatycznych, 1990 r.
Pierwszy zestaw mikrokomputerowy IBM PC/AT w Zakładzie Systemów Informatycznych, 1990 r.
 • Powołanie Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii – pełniący funkcję kierownika dr Witold Abramowicz

1991

 • Kolokwium habilitacyjne Witolda Abramowicza „Hypertexte und ihre IR-basierte Verbereitung” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

1992

 • Pozyskanie 60 komputerów z firmy Softronik, utworzenie laboratoriów komputerowych w budynku Banku w salach 202 i 203

1994

 • Zatrudnienie dr hab. Witolda Abramowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego (marzec)
 • Uruchomienie I edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (wrzesień)

1995

 • Uruchomienie II edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (maj)

1996

 • Otwarcie w katedrze pierwszego w Polsce laboratorium uczelnianego z zainstalowanym systemem zintegrowanym SAP R/3 z wykorzystaniem serwera HP 9000 z systemem operacyjnym HP Unix i bazą danych Oracle
Otwarcie laboratorium z systemem SAP R/3 - 1996 r. (na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Gromek, prof. Witold Abramowicz, JM Rektor AE w Poznaniu, prof. dr hab. Bohdan Gruchman, Krzysztof Ptak)
Otwarcie laboratorium z systemem SAP R/3 – 1996 r. (na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Gromek, prof. Witold Abramowicz, JM Rektor AE w Poznaniu, prof. dr hab. Bohdan Gruchman, Krzysztof Ptak)

1996

 • Podpisanie umowy o współpracy z firmą IDS Scheer GmbH polegającej między innymi na udostępnieniu oprogramowania do modelowania procesów w strukturach zintegrowanych ARIS (pakiet ARIS ToolSet 3.0)
 • Obrona pracy doktorskiej Piotra Woźniaka „Economics of Learning. New Aspects on Designing Modern Computer Aided Self-Instruction Systems”, promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE (styczeń)
 • Uruchomienie III edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (kwiecień)
 • Uruchomienie I edycji studium podyplomowego „Zintegrowane Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach” (wrzesień)
 • Uruchomienie IV edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (listopad)

1997

 • Zorganizowanie 1 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Uruchomienie II edycji studium podyplomowego „Zintegrowane Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach” (listopad)
 • Uruchomienie V edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (grudzień)
 • Obrona pracy doktorskiej Dariusza Ceglarka „Zastosowanie metod taksonomicznych w systemach selektywnego rozpowszechniania informacji ekonomicznej”, promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Henryk Sroka (grudzień)

1998

 • Zorganizowanie 2 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
2. Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems, Poznań 1998 r.
2. Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems, Poznań 1998 r.
 • Uzyskanie nagrody I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej dla mgr Ireneusza Anglarta – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE
 • Uzyskanie nagrody II stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej dla mgr Karola Wituszyńskiego – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE
 • Uruchomienie VI edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)

1999

 • Zorganizowanie 3 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Obrona pracy doktorskiej Tadeusza Tomaszewskiego „Wyszukiwanie informacji prawnej w systemach hipertekstu”, promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Jan Kufel, prof. nadzw. AE, prof. UŁ, dr hab. Marian Niedźwiedziński (czerwiec)
 • Obrona pracy doktorskiej Bogdana Pilawskiego „Przygotowanie systemu informacyjnego instytucji finansowej do spełnienia wymogów wynikających z tzw. problemu roku 2000”, (summa cum laude), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, dr hab. Alfred Janc, prof. nadzw. AE (czerwiec)
 • Uruchomienie VII edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
Obrona pracy doktorskiej Tadeusza Tomaszewskiego (na zdjeciu, od lewej: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, dr Tadeusz Tomaszewski, dr hab. Jan Kufel, prof. nadzw. AEP, prof. dr hab. Bogusław Guzik)
Obrona pracy doktorskiej Tadeusza Tomaszewskiego (na zdjeciu, od lewej: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, dr Tadeusz Tomaszewski, dr hab. Jan Kufel, prof. nadzw. AEP, prof. dr hab. Bogusław Guzik)
Promocja doktorska Bogdana Pilawskiego (na zdjęciu, od lewej: prof. dr hab. Bogusław Guzik, JM Rektor AE, prof. dr hab. Emil Panek, dr Bogdan Pilawski)
Promocja doktorska Bogdana Pilawskiego (na zdjęciu, od lewej: prof. dr hab. Bogusław Guzik, JM Rektor AE, prof. dr hab. Emil Panek, dr Bogdan Pilawski)

2000

 • Udział w konkursie „Ekonomia internetowa” w ramach programu „Internet w Szkołach – projekt Prezydenta RP”, katedra wygrywa konkurs, otrzymuje pierwszą nagrodę i wyposażenie pracowni w 20 komputerów z monitorami i drukarką
 • Zorganizowanie 4 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Uruchomienie VIII edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
 • Uruchomienie III edycji studium podyplomowego „Zintegrowane Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach” (grudzień)
Pierwsza nagroda w konkursie "Ekonomia Internetowa na Polskich Uczelniach"
Pierwsza nagroda w konkursie „Ekonomia Internetowa na Polskich Uczelniach”

2001

 • Uruchomienie studium podyplomowego – grant MEN „Zastosowanie technologii informatycznych w nauczaniu dla nauczycieli obszarów wiejskich Wielkopolski” (luty)
 • Uruchomienie IX edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” w Bydgoszczy (luty)
 • Uruchomienie X edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
Komitet organizacyjny 5. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań 2002 r. (na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Węcel, Marek Kowalkiewicz, Andrzej Bassara, Agata Filipowska, Tomasz Jakubowski, Piotr Słowikowski, Grzegorz Głowacki, Tomasz Kaczmarek)
Komitet organizacyjny 5. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań 2002 r. (na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Węcel, Marek Kowalkiewicz, Andrzej Bassara, Agata Filipowska, Tomasz Jakubowski, Piotr Słowikowski, Grzegorz Głowacki, Tomasz Kaczmarek)

2002

 • Zorganizowanie 5 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Obrona pracy doktorskiej Pawła Kalczyńskiego „Software Agents to Filter Business Information from the Internet to the Data Warehouse”, (gratyfikacja 1 stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Jan Goliński, prof. dr hab. Henryk Sroka (maj)
 • Obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Węcla „Tworzenie profili hurtowni danych do filtrowania informacji ekonomicznej”, (gratyfikacja 1 stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Adam Nowicki (maj)
Promocja doktorska Krzysztofa Węcla (na zdjęciu, od lewej: dr Krzysztof Węcel, JM Rektor AE, prof. dr hab. Witold Jurek oraz promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE)
Promocja doktorska Krzysztofa Węcla (na zdjęciu, od lewej: dr Krzysztof Węcel, JM Rektor AE, prof. dr hab. Witold Jurek oraz promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE)
 • Uzyskanie nagrody II stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej dla mgr Tamary Orzechowskiej – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE
 • Uruchomienie XI edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
 • Obrona pracy doktorskiej Jakuba Piskorskiego „Shallow Text Processor Applied to Information Retrieval of Business Documents”, (summa cum laude), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Skoworon, dr hab. Mieczysław Kłopotek (listopad)

2003

 • Uruchomienie I edycji studium podyplomowego „Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych” (kwiecień)
 • Zorganizowanie we współpracy z University of Colorado, the College of Business and Administration and the Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation 6 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Colorado Springs, Colorado, USA (czerwiec)
Uczestnicy 6. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Colorado Springs 2003 r. (na zdjęciu od góry: Krzysztof Węcel, Willy Picard, Tomasz Kaczmarek, prof. Witold Abramowicz, Agata Filipowska, Marek Kowalkiewicz)
Uczestnicy 6. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Colorado Springs 2003 r. (na zdjęciu od góry: Krzysztof Węcel, Willy Picard, Tomasz Kaczmarek, prof. Witold Abramowicz, Agata Filipowska, Marek Kowalkiewicz)
 • Uruchomienie XII edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
 • Uruchomienie II edycji studium podyplomowego „Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych” (listopad)

2004

 • Rozpoczęcie prac w projekcie UseMeGov Usability-driven Open Platform for Mobile Government, finansowanym ze środków Komisji (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: marzec 2006
Spotkanie partnerów projektu europejskiego UseMeGov w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 2004 r.
Spotkanie partnerów projektu europejskiego UseMeGov w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 2004 r.
Zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej realizujący projekt ASG - Adaptive Services Grid (na zdjęciu, od lewej na dole: Agata Filipowska, Monika Kaczmarek, Agata Godlewska, Joanna Aleksandrowicz, Julia Gwizdała, u góry od lewej: Marek Kowalkiewicz, Karol Wieloch, Tomasz Kaczmarek, prof. Witold Abramowicz, Tomasz Jakubowski, Marek Bartuś, Wojciech Zalech)
Zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej realizujący projekt ASG – Adaptive Services Grid (na zdjęciu, od lewej na dole: Agata Filipowska, Monika Kaczmarek, Agata Godlewska, Joanna Aleksandrowicz, Julia Gwizdała, u góry od lewej: Marek Kowalkiewicz, Karol Wieloch, Tomasz Kaczmarek, prof. Witold Abramowicz, Tomasz Jakubowski, Marek Bartuś, Wojciech Zalech)
 • Rozpoczęcie prac w projekcie ASG (Adaptive Services Grid), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: luty 2007
 • Zorganizowanie 7 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Prof. Henry Linger z Uniwersytetu Melbourne, Australia, z wizytą w katedrze mającą na celu kontynuację współpracy i wymianę studentów pomiędzy Uczelniami (wrzesień)
 • Uruchomienie XIII edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
Słuchacze studiów podyplomowych „Informatyka dla nauczycieli” - 2004 r.
Słuchacze studiów podyplomowych „Informatyka dla nauczycieli” – 2004 r.
 • Rozpoczęcie prac w projekcie KnowledgeWeb, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: grudzień 2007
 • Rozpoczęcie prac w projekcie enIRaF – enhanced Information Retrieval and Filtering for Analytical Systems, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: wrzesień 2008
 • Zorganizowanie I turnieju Akademii Ekonomicznej w Programowaniu Zespołowym, przez katedralne Koła Naukowe „Systemy Informacyjne Zarządzania”, „Zarządzanie Wiedzą” oraz „CreateIT”. Celem turnieju było propagowanie wiedzy z zakresu programowania dzięki konkurencji i współpracy w zespołach rozwiązujących zadania turniejowe oraz zintegrowanie środowisk zainteresowanych zastosowaniami informatyki w biznesie w ramach uniwersytetu
 • Prof. John Kingston z Uniwersytetu w Edynburgu, Wielka Brytania, z wizytą w katedrze w celu zapoznania się z projektami europejskimi prowadzonymi przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz omówienia warunków współpracy w ramach projektu enIRaF
 • Uzyskanie nagrody III stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej dla mgr Agaty Filipowskiej – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE

2005

 • Prof. Maria Orłowska z University of Queensland Brisbane w Australii z wizytą w katedrze w ramach projektu enIRaF (marzec – maj). Podczas swojego pobytu dzieliła się swoją wiedzą z zakresu formalizacji ontologii, czyli w jaki sposób reprezentować otaczającą rzeczywistość (np. gospodarczą). Wymiana wiedzy miała charakter wykładów dla pracowników, studentów oraz indywidualnych spotkań ze studentami
 • Zorganizowanie 8 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
 • Dr Jakub Piskorski z Niemieckiego Centrum Sztucznej Inteligencji (DFKI) z wizyta w katedrze w ramach projektu enIRaF (czerwiec-lipiec). Dr Piskorski w swojej pracy naukowej zajmuje się płytką analizą tekstu na potrzeby ekstrakcji informacji z dokumentów. Celem pobytu był wybór narzędzi do zarządzania ontologią, niezbędnych do dalszego rozwoju projektu. Szczególnego znaczenia nabrały ontologie językowe. Dr Piskorski bliżej współpracował z dwojgiem doktorantów, którzy zajmują się ekstrakcją informacji z dokumentów biznesowych: rozpoznawanie nazw organizacji, osób, miejsc, wyrażeń czasowych oraz relacji między nimi
 • Uruchomienie we współpółpracy z Berufsakademie University of Corporate Education, Heidenheim, Niemcy, Szkoły Letniej (Summer School) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, temat: Zarządzanie wiedzą – Knowledge Management
Uruchomienie laboratorium IT Integro w Katedrze Informatyki Ekonomicznej (na zdjeciu JM Rektor, prof.dr hab. Bohdan Gruchman, Monika Kaczmarek)
Uruchomienie laboratorium IT Integro w Katedrze Informatyki Ekonomicznej (na zdjeciu JM Rektor, prof.dr hab. Bohdan Gruchman, Monika Kaczmarek)
 • Przeniesienie Katedry Informatyki Ekonomicznej do nowych pomieszczeń w budynku Collegium Altum – XVIII piętro, przy ul. Powstańców Wielkopolskich (lipiec)
 • Uruchomienie XIV edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
 • Obrona pracy doktorskiej Macieja Kokorniaka „Przydatność sztucznych sieci neuronowych dla zarządzania ryzykiem kredytów konsumpcyjnych”, promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Alfred Janc (październik)
 • Dr Bo-Yeong Kang w okresie od listopada 2005 – do stycznia 2006 była gościem katedry w ramach projektu enIRaF. Jej zainteresowania badawcze były blisko związane z profilem badawczym Katedry i dotyczyły głównie poprawy efektywności wyszukiwania informacji. Cel, jaki został jej wyznaczony zgodnie z przebiegiem projektu enIRaF to opracowanie metody definiowania potrzeb informacyjnych w procesie podejmowania decyzji
 • Podpisanie umowy partnerskiej i utworzenie laboratorium IT Integro (system Dynamic Nav) wyposażonego w 10 komputerów z monitorami i serwer
 • Zorganizowanie II turnieju Akademii Ekonomicznej w Programowaniu Zespołowym, przez katedralne Koła Naukowe „Systemy Informacyjne Zarządzania”, „Zarządzanie Wiedzą” oraz „CreateIT”.

2006

Uczestnicy Summer School „Web Services and SOA”, Poznań 2006 r.
Uczestnicy Summer School „Web Services and SOA”, Poznań 2006 r.
 • Włączenie Katedry Informatyki Ekonomicznej w skład nowopowstałego Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Prof. Hong-Gee Kim z Seoul National University z wizytą w katedrze w celu kontynuowania rozmów dotyczących współpracy (styczeń)
 • Dr Christoph Pohl, dr Johen Rode, oraz dr Elmar Dorn z SAP Research Drezno, Niemcy, wzięli udział w zorganizowanym przez katedrę spotkaniu – „SAP Reserch \& Katedra Informatyki Ekonomicznej” (luty)
 • Dr Tanja Schmedes z OFFIS Oldenburg, Niemcy z wizytą w katedrze w celu nawiązania współpracy w zakresie projektów bilateralnych i europejskich (marzec)
 • Zorganizowanie we współpracy z Industriestiftungsinstitut eBusiness Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt 9 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Klagenfurt, Austria (maj-czerwiec)
 • Zorganizowanie przez Katedrę informatyki Ekonomicznej przy współpracy z Berufsakademie, Heidenheim kolejnej edycji Summer School, temat: „Web services and SOA”
 • Rozpoczęcie prac w projekcie SUPER (Semantics Utilized for Process management within and between Enterprises), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: marzec 2009
Zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej realizujący projekt SUPER (na zdjęciu od lewej: Dominik Zyskowski, Krzysztof Węcel, Piotr Stolarski, Lidia Leszczyńska, Jolanta Skorwider, Elżbieta Bukowska, Agata Filipowska, Adam Walczak, Monika Starzecka)
Zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej realizujący projekt SUPER (na zdjęciu od lewej: Dominik Zyskowski, Krzysztof Węcel, Piotr Stolarski, Lidia Leszczyńska, Jolanta Skorwider, Elżbieta Bukowska, Agata Filipowska, Adam Walczak, Monika Starzecka)
 • Rozpoczęcie prac w projekcie TOWL (Time-determined ontology based information system for real time stock market analysis), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: wrzesień 2008
 • Rozpoczęcie prac w projekcie EastWeb: building an integrated leading Euro-Asian higher education and research community in the field of the SemanTic WEB, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy), zakończenie projektu: grudzień 2008
 • Dr Peter Plessers był gościem katedry w okresie od października 2005 do stycznia 2006 w ramach projektu enIRaF. Dr Plessers miał swój wkład w projekt katedralny Black Ocean, którego celem było wypełnianie ontologii i jej konserwacja. Jego praca doktorska bezpośrednio wiązała się z tematyką projektu, zatem w istotny sposób wspomógł zespół Katedry. Przygotował również plug-in do popularnego edytora ontologii Protégé, który pokazywał ewolucję ontologii w czasie w miarę dodawania i usuwania z niej kolejnych stwierdzeń
 • Uruchomienie XV edycji studium podyplomowego „Informatyka dla Nauczycieli” (październik)
Obrona prac dyplomowych na studiach podyplomowych ,,Informatyka dla nauczycieli''(na zdjęciu Dariusz Kessel, wieloletni nauczyciel, wśród słuchaczy studiów podyplomowych)
Obrona prac dyplomowych na studiach podyplomowych ,,Informatyka dla nauczycieli”(na zdjęciu Dariusz Kessel, wieloletni nauczyciel, wśród słuchaczy studiów podyplomowych)
 • Obrona pracy doktorskiej Tomasza Kaczmarka „Integracja danych z głębokiego Internetu dla potrzeb analizy przedsiębiorstwa” (summa cum laude), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: prof. dr hab. Jan Goliński, dr hab. Henryk Runka, prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (październik)
 • Obrona pracy doktorskiej Marka Kowalkiewicza „Ekstrakcja i agregacja informacji dla potrzeb podmiotów gospodarczych” (summa cum laude), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AE, recenzenci: dr hab. Andrzej Małachowski, prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (listopad)
 • Zorganizowanie III turnieju Akademii Ekonomicznej w Programowaniu Zespołowym, przez katedralne Koła Naukowe „Systemy Informacyjne Zarządzania”, „Zarządzanie Wiedzą” oraz „CreateIT”

2007

 • Dr Andre Ludwig z Uniwersytetu w Lipsku, Niemcy jako gość katedry poprowadził warsztaty na temat SLA Managera, jednego z komponentów projektu europejskiego ASG (styczeń)
 • Podpisanie umowy o współpracy z firmą Epicor, instalacja oprogramowania wraz z serwerem iScala (luty)
 • Zorganizowanie 10 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień)
10. Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems, Poznań 2007 r. (na zdjęciu: prof. Witold Abramowicz, prof. Alois Ferscha, prof. Marian Gorynia, prof. A Min Tjoa)
10. Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems, Poznań 2007 r. (na zdjęciu: prof. Witold Abramowicz, prof. Alois Ferscha, prof. Marian Gorynia, prof. A Min Tjoa)
 • Prof. Vilas Wuwongs, Vice President for External Relations z Asian Institute of Technology, Tajlandia, z wizytą w katedrze w ramach współpracy przy projekcie EastTWeb (kwiecień)
 • Przystąpienie Katedry do organizacji STI2 – Semantic Technology Institute International (maj)
  STI to światowa organizacja prowadząca działania naukowo-badawcze, edukacyjne jak również komercyjne w zakresie technologii semantycznych. Za główny cel stawia sobie propagowanie idei wykorzystania na szeroką skalę technologii semantycznych w przemyśle i społeczeństwie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowany przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej ma status pełnego członkostwa w STI, czynnie współpracując z jego partnerami
 • Dr Maria Vargas-Vera z z Open University, Wielka Brytania, była gościem katedry od września do listopada w ramach projektu enIRaF. Obszar badawczy dr Vargas-Very to wykorzystanie ontologii w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP). Szczególne zainteresowania to ekstrakcja informacji wykorzystująca ontologie, systemy automatycznego odpowiadania na pytania, wyszukiwanie informacji, automatyczna ocena esejów studenckich, półautomatyczna konstrukcja ontologii z tekstu i odwzorowania ontologii wykorzystujące agenty. Jest głównym twórcą MnM – systemu to półautomatycznego wypełniania ontologii instancjami z tekstu oraz AQUA – systemu automatycznego odpowiadania na pytania przez Internet
 • Dr Thadthong Bhrammanee oraz dr Ajaree Naco, doktorantki z Asian Institute of Technology w Thajlandi, gościły w katedrze w ramach projektu Eastweb (październik-grudzień). Zainteresowania naukowe obu doktorantek związane były z wykorzystaniem XDD (XML Declarative Description)
Doktorantki z Asian Institute of Technology z Tajlandi w KIE – projekt EastWeb (na zdjęciu od lewej: Thadthong Bhrammanee, Maria Vargas-Vera, Ajaree Naco, prof. Witold Abramowicz)
Doktorantki z Asian Institute of Technology z Tajlandi w KIE – projekt EastWeb (na zdjęciu od lewej: Thadthong Bhrammanee, Maria Vargas-Vera, Ajaree Naco, prof. Witold Abramowicz)
 • Zdobycie nagrody za najlepszy artykuł pt. “Architecture for Web Services Filtering and Clustering” przez autorów prof. Witolda Abramowicza, Konstantego Haniewicza, Monikę Kaczmarek i Dominika Zyskowskiego na konferencji The Second International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2007)
 • Zdobycie nagrody za najlepszy artykuł pt. “Architectures for Deep Web Data Extraction and Integration” przez autorów prof. Witolda Abramowicza, Dominika Flejtera i Tomasza Kaczmarka na konferencji 28th International Conference „Information Systems Architecture and Technology” (ISAT 2007)
 • Rozpoczęcie prac w projekcie „Platforma integracyjna jako metodyka tworzenia rozwiązań dla instytucji samorządowych”, finansowanym ze środków MNiSW, zakończenie projektu: grudzień 2008
 • Zorganizowanie kolejnej edycji Summer School przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej wspólnie z Berufsakademie University of Corporate Education, Heidenheim, temat: „Zarządzanie procesami biznesowymi – Business Process Management”
 • Spotkanie Panelu tematycznego „Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – e-biznes” Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” (listopad), którego kierownikiem był prof. Witold Abramowicz, a poszczególnymi sekcjami kierowały Agata Filipowska i Monika Kaczmarek. Program miał za zadanie określić wizję rozwojową Polski do roku 2020 oraz określić priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Panel łączył doświadczenie oraz wiedzę szerokiego grona ekspertów – profesorów pracujących w uczelniach polskich i zagranicznych oraz profesjonalistów z dziedziny technologii informacyjnych pracujących w uznanych firmach (banki, firmy doradcze i informatyczne)
Spotkanie panelu tematycznego w ramach Programu Foresight „Polska 2020” (na zdjęciu od lewej: prof. Witold Abramowicz, prof. Michał Kleiber, prof. Witold Jurek, prof. Maria Ewa Orłowska, prof. Marian Gorynia)
Spotkanie panelu tematycznego w ramach Programu Foresight „Polska 2020” (na zdjęciu od lewej: prof. Witold Abramowicz, prof. Michał Kleiber, prof. Witold Jurek, prof. Maria Ewa Orłowska, prof. Marian Gorynia)
International Workshop „Legal Informatics for Business and Professionals”
International Workshop „Legal Informatics for Business and Professionals”

2008

 • Prof. John Zeleznikow z School of Information Systems Victoria University, Melbourne, Australia, poprowadził na zaproszenie Katedry Informatyki Ekonomicznej seminarium dla pracowników i studentów (luty)
 • Zorganizowanie we współpracy z University of Innsbruck 11 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems Innsbruck, Austria (maj)
 • Prof. dr hab. Leszek Maciaszek z Macquire University Sydney, Australia był gościem katedry jako stypendysta w ramach projektu enIRaF (maj-lipiec). Prof. Maciaszek jest znanym ekspertem w zakresie modelowania systemów informacyjnych. Bliżej współpracował z Agatą Filipowską oraz Moniką Kaczmarek jako współpromotor ich prac doktorskich. Z tej współpracy zrodziła się koncepcja podwójnego doktoratu (cotutelle)
 • Mr.Yang Dong z Jilin University z Chin, z wizytą w katedrze w ramach projektu EastWeb (sierpień-grudzień). Głównym obszarem zainteresowań doktoranta z Jilin University (Chiny) były semantyczne usługi sieciowe, mapowanie ontologii oraz zasady tworzenia kompilatorów. Jego plan badawczy obejmował wyszukiwanie usług sieciowych, ich kompozycję oraz estymację jakości usługi
 • Prof. John Zeleznikow z kolejną wizytą w katedrze, tym razem w ramach współpracy przy projekcie enIRaF (wrzesień)
  Głównym obszarem badawczym prof. Zeleznikowa są aspekty prawne w systemach informacyjnych. Podczas swojego pobytu współpracował z doktorem Tadeuszem Tomaszewskim oraz magistrem Piotrem Stolarskim, którzy również zajmują się tą tematyką. Jednym z efektów pobytu są organizowane do dziś warsztaty Legal Informatics and Legal Information Technology (LIT) podczas konferencji BIS
 • Otrzymanie nagrody I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez mgr Dominika Flejtera – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AEP
 • otrzymanie nagrody III stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez mgr Konstantego Haniewicza – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. AEP
 • Otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2008”, edycja regionalna: województwo wielkopolskie, w kategorii „Innowacyjny projekt” przez dr hab. Witolda Abramowicza, prof. nadzw. AEP
 • Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak był gościem Katedry Informatyki Ekonomicznej i wziął udział w dyskusji dotyczącej wyzwań badawczych w dziedzinie administracji publicznej
Wizyta Wicepremiera W.Pawlaka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej - 2008 r. (na zdjeciu od lewej: Andrzej Bassara, prof. Witold Abramowicz, Dominik Flejter, Waldemar Pawlak, Agata Filipowska, Eugeniusz Grzeszczak, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski, Krzysztof Węcel, Tomasz Kaczmarek)
Wizyta Wicepremiera W.Pawlaka w Katedrze Informatyki Ekonomicznej – 2008 r. (na zdjeciu od lewej: Andrzej Bassara, prof. Witold Abramowicz, Dominik Flejter, Waldemar Pawlak, Agata Filipowska, Eugeniusz Grzeszczak, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski, Krzysztof Węcel, Tomasz Kaczmarek)
 • Rozpoczęcie prac w międzynarodowym projekcie „Service Web 3.0”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego. Koordynatorem projektu jest Semantic Technology Institute na Uniwersytecie w Innsbrucku. Akademia Ekonomiczna jest jednym z czterech partnerów konsorcjum, obok uniwersytetów w Innsbrucku (Austria), Open University (Wielka Brytania) oraz Semantic Technology Institute International (Austria), zakończenie projektu: grudzień 2009
 • Zorganizowanie IV turnieju Uniwersytetu Ekonomicznego w Programowaniu Zespołowym, przez katedralne Koła Naukowe „Systemy Informacyjne Zarządzania”, „Zarządzanie Wiedzą” oraz „CreateIT”.
 • Otrzymanie nagrody w konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki w roku 2008, Nagroda im. Ks. Edwarda Pudełko dla Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za książkę „Filtrowanie informacji” autorstwa Witolda Abramowicza
 • Prof. Bogdan Franczyk i dr Wilfried Roleder z Uniwersytetu z Lipska z wizytą w katedrze w celu nawiązania współpracy w zakresie projektów europejskich (październik)
 • Prof. Robert Tolksdorf, dr Adrian Paschke i Małgorzata Mochol z Departament of Komputer Science and Mathematics, Frei Uniwersytet Berlin byli gośćmi katedry. Było to już drugie spotkanie z serii spotkań międzynarodowych tj., International Workshop between Free University of Berlin (FU Berlin), Computer Science and Poznan University of Economics, Department of Information Systems on Corporate Semantics zorganizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Celem spotkania było pogłębienie współpracy w zakresie projektów europejskich (listopad)
 • Kolokwium habilitacyjne Grzegorza Bartoszewicz „Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe”, recenzenci: prof. dr hab. Jan Antoni Lichtarski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Adam Nowicki, dr hab. inż. Waldemar Wieczerzycki (grudzień)
Uroczysta Promocja Habilitacyjna dr hab. Grzegorza Bartoszewicza, 2008 r.
Uroczysta Promocja Habilitacyjna dr hab. Grzegorza Bartoszewicza, 2008 r.
 • Zorganizowanie spotkania konsorcjum projektu SUPER. Był to kolejny z regularnie organizowanych warsztatów mających na celu koordynację prowadzonych w projekcie prac badawczych. Łącznie, podczas 3 dni obrad, wzięło w nim udział ponad 50 uczestników z 10 państw UE (Austria, Bułgaria, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy)
 • Prof. Erich Schweighofer z Uniwersytetu of Vienna w Austrii oraz dr Franz Kummer założyciel i współwłasciciel firmy
  Weblaw AG, University of Bern, Instytut Finansowy AG ze Szwajcarii, z wizytą w katedrze w celu nawiązania współpracy w zakresie projektów europejskich (styczeń)
 • Prof. Herbert Weber, dr Walter Mattanchi z Fraunhofer Instytut fur Software und Systemtechnik ISST oraz dr Jasmin Franz z Empolis GmbH Berlin, wzięli udział w International Workshop, którego celem było nawiązanie współpracy w zakresie projektów europejskich (styczeń)
 • Obrona pracy doktorskiej Andrzeja Bassary „Temporalne indeksowanie dokumentów dla analizy rynków finansowych”, (wyróżnienie summa cum laude), promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. UEP, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Cellary, dr hab. Mieczysław Lech Owoc (luty)

2009

 • Prof. Erich Schweighofer z University of Vienna, Faculty of Law, Research Center for Computers and Law, Institute of Public International Law z Austrii oraz Pan Franz Kummer, założyciel i współwłaściciel firmy Weblaw AG, wykładowca z University of Bern, ze Szwajcarii na zaproszenie wzięli udział w zorganizowanym przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej International Workshop, którego celem było nawiązanie współpracy w zakresie projektów europejskich (styczeń)
 • Prof. Herbert Weber, Dr Walter Mattauchi z Fraunhofer-Institut für Software-und Systemtechnik ISST, Berlin, oraz Dr Jasmin Franz z Emplios GmbH Berlin, Dyrektor ds. Badan z Niemiec byli gośćmi katedry i uczestniczyli w International Workshop, którego celem było nawiązanie współpracy w zakresie projektów europejskich (styczeń)
 • Zorganizowanie 12 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (kwiecień). W ramach dwunastej konferencji, odbyło się dwanaście anglojęzycznych warsztatów poświęconych takim tematom jak: społeczne aspekty sieci Web, e-learning, zarządzanie wiedzą, głęboki Internet, drążenie danych, informatyka prawna i usługi sieciowe. Koordynatorem warsztatów był Dominik Flejter
International Workshop „Semantic Technologies”
International Workshop „Semantic Technologies”
 • Obrona pracy doktorskiej Marka Wiśniewskiego „Uczenie ontologii z tekstu”, promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. UEP, recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, dr hab. inż. Jarogniew Rykowski (maj)
Uroczysta promocja doktorów z Katedry Informatyki Ekonomicznej (na zdjęciu: Andrzej Bassara, Marek Wiśniewski)
Uroczysta promocja doktorów z Katedry Informatyki Ekonomicznej (na zdjęciu: Andrzej Bassara, Marek Wiśniewski)
 • Zorganizowanie V turnieju Akademii Ekonomicznej w Programowaniu Zespołowym, przez katedralne Koła Naukowe „Systemy Informacyjne Zarządzania”, „Zarządzanie Wiedzą” oraz „CreateIT”
 • Otrzymanie przez dr hab. Witolda Abramowicza prof. nadzw. UEP nagrody indywidualnej I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe
 • Otrzymanie nagrody II stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez mgr Monikę Starzecką – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. UEP
 • Otrzymanie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez mgr Adama Walczaka – promotor dr hab. Witold Abramowicz, prof. nadzw. UEP
 • Rozpoczęcie prac w projekcie „eXtraSpec – Zastosowanie zaawansowanych metod ekstrakcji danych na potrzeby wyszukiwania ekspertów”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), zakończenie projektu: czerwiec 2011
 • Prof. Ryszard Kowalczyk z Centre for Complex Software Systems and Services, Faculty of Information \& Communication Technologies, Swinburne University of Technology w Victoria, Australia, był gościem katedry w ramach kontynuacji współpracy w zakresie projektów europejskich (maj)
 • Dr Eitel von Maur z University of Duisburg – Essen, Institute for Computer Science and Business Information Systems (ICB) z Niemiec z wizytą w katedrze w celu omówienia zagadnień związanych z udziałem katedry w programie IS LINK oraz przeprowadzenia seminarium pt. „Metodyka przygotowania prac habilitacyjnych w krajach niemieckojęzycznych oraz regulacje prawne w tym zakresie” (listopad)
 • Powołanie prof. dr hab. Witolda Abramowicza do Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (listopad)
 • Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych Witoldowi Abramowiczowi, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku.

2010

 • Obrona pracy doktorskiej Agaty Filipowskiej „Spatial Indexing for Creating Company Profiles”, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wyróżnienie summa cum laude), Cotutelle PhD with Macquarie University, Sydney, Australia, promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dr hab. Henryk Runka, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (styczeń)
 • Obrona pracy doktorskiej Moniki Kaczmarek „Selection of Semantic WEB Services for Business Processes”, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wyróżnienie summa cum laude), Cotutelle PhD with Macquarie University, Sydney, Australia, promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz, recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. dr hab. Bogdan Franczyk, prof. dr hab. inż. Stanisław Stanek (styczeń)
 • Prof. Thad Usowicz z Uniwersytetu San Francisco, USA z wizytą w katedrze w celu kontynuacji wieloletniej współpracy w zakresie projektów europejskich (marzec)
 • Otrzymanie nagrody za najlepszy artykułu w dziedzinie Software Services zaprezentowany na międzynarodowej konferencji, z wybranych artykułów napisanych w latach 2004-2010 przez autorów z nowych krajów UE dla artykułu pt. “Duality in Web Services Reliability” autorstwa Witolda Abramowicza, Moniki Kaczmarek i Dominika Zyskowskiego. Artykuł został zaprezentowany na konferencji Advanced International Conference on Telecommunications 2006, International Conference on Internet and Web Applications and Services 2006, Guadeloupe, French Caribbean, IEEE Press, 19-25 February 2006, 165-170
 • Zorganizowanie we współpracy z T-Systems Multimedia Solutions GmbH oraz Freie Universität Berlin 13 Międzynarodowej konferencji Business Information Systems, Berlin (maj)
  13. Międzynarodowa Konferencja BIS 2010
  13. Międzynarodowa Konferencja BIS 2010
 • Prof. Gordon Hunter z Uniwersytetu Lethbridge w Kanadzie gościł w katedrze z cyklem zajęć dydaktycznych i seminaryjnych nt.: „Systems Analysis and Design and Strategic IS”. Wizyta była także okazją do nawiązania współpracy w zakresie badań naukowych (kwiecień-maj)
 • Prof. Zoltan Kovacs z Uniwersytetu Panonia z Węgier z wizytą w katedrze w celu omówienia możliwości współpracy między uczelniami (maj)
 • Prof. Kurt Sandkuhl oraz dr Ulf Seigerroth z Uniwersytetu Jonkoping w Szwecji, z Wizytą w Katedrze Informatyki
  Ekonomicznej, wymiana doświadczeń oraz kontynuacja współpracy nad wnioskiem projektu do złożenia w Szwedzkiej Fundacji na rzecz Współpracy Międzynarodowej w Badaniach i Szkolnictwie Wyższym (czerwiec)
 • Wizyta przedstawicieli Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej SA, zainicjowanie współpracy w zakresie realizacji projektów (lipiec)
 • Christopher Klinkmueller z Uniwersytetu w Lipsku, Niemcy, z wizytą w katedrze w celu przeprowadzenia
  rozmów o przygotowaniu wspólnego wniosku projektowego
 • Zdobycie III nagrody w konkursie prac dyplomowych „Praktyka Informatyka” za pracę magisterską „Wykrywanie przestępczości z wykorzystaniem informacji ze źródeł internetowych”, Poznań 2010, organizowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe dla mgr Jakuba Dzikowskiego – promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • Zorganizowanie Summer School przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej we współpracy, po raz pierwszy, z Uniwersytetem z Lipska oraz Uniwersytetem Duissburg-Essen pod patronatem projektu IS:Link. Była to siódma edycja Szkoły Letniej, w której uczestniczyło 35 studentów kierunków informatycznych z Polski, Niemiec, Austrii, Łotwy, Litwy, Izraela, Brazylii i Węgier, temat przewodni: „Service Science” (wrzesień)
Uczestnicy Szkoły Letniej - 2010 r.
Uczestnicy Szkoły Letniej – 2010 r.
 • Prof. Urlich Frank, Prof. Rainer Alt, Dr Andre Ludwig, Dr Thomas Puschman, Prof. Bogdan Franczyk, Christopher Klinkmuller i Michael Hess, z Universität Duisburg Essen z Niemiec przeprowadzili wykłady dla studentów w ramach Summer School (wrzesień)
 • Otrzymanie nagrody I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez mgr Szymona Łazaruka – promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • Otrzymanie nagrody I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej przez Krzysztofa Konopkę – promotor dr Krzysztof Węcel
 • Powołanie prof. dr hab. Witolda Abramowicza w skład Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
 • Rozpoczęcie prac w projekcie INSEMTIVES – Incentives for Semantics, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy), zakończenie projektu: marzec 2012
 • Rozpoczęcie prac w projekcie Semantyczny Monitoring cyberprzestrzeni (SMC), finansowanym ze środków NCBiR, zakończenie projektu: październik 2012
 • Zdobycie nagrody w IX Konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2007-2010 w kategorii podręczniki akademickie za podręcznik „Filtrowanie informacji” przez Witolda Abramowicza. Nagrodę przyznał Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (listopad)
Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania za ksiażkę ,,Filtrowanie informacji'' prof. dr hab. W. Abramowicza
Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania za ksiażkę ,,Filtrowanie informacji” prof. dr hab. W. Abramowicza
 • Prof. Ryszard Kowalczyk ze Swinburne University of Technologu Melbourne w Australii, był gościem katedry i wziął udział w workshopie dotyczącym realizacji przedsięwzięć badawczych oraz modelu kariery naukowej w Australii. Celem wizyty były także rozmowy dotyczące kierunków możliwej współpracy pomiędzy SUT i UEP (listopad)

2011

 • Rozpoczęcie prac w projekcie Ego – Virtual Identity, finansowanym ze środków NCBiR, zakończenie projektu: grudzień 2013
 • Przystąpienie Uniwersytetu Ekonomicznego (Katedra Informatyki Ekonomicznej, jako przedstawiciel) do Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego (maj). Klaster funkcjonuje, jako stowarzyszenie organizacji publicznych oraz firm mające na celu integrację wielkopolskiego środowiska teleinformatycznego, wspieranie działalności innowacyjnej oraz gospodarczej w tym zakresie
 • Podpisanie umowy o współpracy z firmą AMADEUS oraz instalacja oprogramowania klasy GDS dla obsługi biur i instytucji turystycznych (maj)
 • Włączenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (pierwszy uniwersytet w Polsce), do członkostwa w SAP University Alliance. Wiąże się to z uzyskaniem dostępu do oferowanego przez firmę systemu zintegrowanego, materiałów szkoleniowych oraz wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie
 • Zorganizowanie 14 Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems, Poznań (czerwiec)
 • Zorganizowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, szkolenia dla pracowników naukowych z systemu zintegrowanego SAP ERP 6.0. Szkolenie zostało poprowadzone przez Centrum szkoleniowe firmy SAP w Monachium, a uczestnicy pochodzili z trzech uniwersytetów: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (czerwiec – lipiec)
 • Zdobycie Nagrody „BestPaperAward” za najlepszy artykułu pt. „Semantic-enabled Efficient and Scalable Retrieval of Experts” autorstwa: Witolda Abramowicza, Elżbiety Bukowskiej, Moniki Kaczmarek i Moniki Starzeckiej na konferencji International Conference on Information, Process, and Knowledge Management (eKNOW2011) – Gosier, Guadeloupe, 2011
 • Prof. Nuno David, z ISCTE Instituto Universitario de Lisboa, Portugalia, gościł w katedrze z cyklem wykładów w ramach programu Erasmus (wrzesień)
 • Zorganizowanie kolejnej edycji Summer School, tym razem wspólnie z Uniwersytetem w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem w Lipsku. Temat przewodni: IS-link Service Science (październik)
 • Otrzymanie nagrody za I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac doktorskich przez dr Monikę Kaczmarek, za pracę doktorską „Selection of Semantic Web Services for Business Processes”, promotorzy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. UE dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Otrzymanie nagrody za II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac doktorskich przez dr Agatę Filipowską za pracę doktorską „Spatial Indexing for Creating Company Profiles”, promotorzy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. UE dr hab. Leszek Maciaszek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Otrzymanie nagrody za I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac magisterskich przez mgr Jacka Małyszko, za pracę „Odkrywanie ścieżek rozwoju tożsamości użytkownika w Internecie”, promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • Otrzymanie nagrody za II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac magisterskich przez mgr Dawida Węckowskiego za pracę „Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych”, promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • Otrzymanie nagrody za II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac licencjackich przez Aleksandrę Ziołek za pracę „Analiza przydatności aplikacji Google Wave w życiu prywatnym i zawodowym”, promotor dr Krzysztof Węcel
 • Obrona pracy doktorskiej Karola Wielocha „Budowanie profili przedsiębiorstw z wykorzystaniem utożsamiania odwołań semantycznych do przedsiębiorstw w polskich tekstach ekonomicznych”, promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz, recenzenci: dr hab. Maria Mach, dr hab. Przemysław Deszczyński (listopad)

Kolejne lata: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023