Katedra

Katedra Informatyki Ekonomicznej jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Problematyka naukowa badań prowadzonych w KIE obejmuje: techniki reprezentacji wiedzy, zasilanie informacyjne systemów informatycznych, filtry informacyjne (z naciskiem na personalizację i uwzględnienie kontekstu), ekstrakcję i integrację informacji ze źródeł głębokiego Internetu, architektury SOA jak również profilowanie i szacowanie parametrów jakościowych oprogramowania.

Katedra Informatyki Ekonomicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej, zapewniając studentom doskonałe zaplecze wiedzy niezbędnej w karierze zawodowej.